Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Mullvadsbrännboll

Bild som visar spelarnas positioner på plan.

Spelidé

Att bränna motspelare genom spark på bollen.

Spelredskap

Skumgummiboll

Spelplan

T.ex. badminton- eller volleybollplan, stolpar, rep eller gummilina, (trollsnöre).

Deltagare

Två lag. En lagkapten från varje lag. Lagen står på varsin planhalva, åtskilda av gummilinan, som är spänd mellan stolparna ca 40-50 cm ovanför golvet. Lagkaptenen står på motsatta neutrala området.

Utförande

Lottning om bollen. Alla försöker att bränna spelarna i motståndarlaget genom skott under linan. Bränning gäller upp till knäet. Spelare får stoppa bollen genom fotisättning ovanpå bollen och får antingen passa bollen till en medspelare eller sparka själv från samma ställe, där bollen stoppades. En bränd spelare lämnar genast planen och placerar sig utanför motståndarlagets gränslinjer. Därifrån får han/hon bränna motspelarna. Efter en bränning passas bollen direkt till lagkaptenen och spelet fortsätter, tills något lag är utbränd. Först då får lagkaptenen komma in. En lagkapten får tillgodoräkna sig 1 bonuspoäng för varje spelare han / eller hon har lyckats bränna ut. När lagkaptenens bonuspoäng är förbrukade, har laget förlorat.

Spelare blir inte bränd, om bollen har vidrörd linan innan, utan spelaren som sparkat blir bränd istället.