Gå till innehåll

Kalmar

Nyheter

VI ÄR SKOL-IF

En Skol-IF finns i anslutning till skolan och aktiviteterna sker utanför lektionstid på exempelvis raster, efter skoldagens slut eller på helger. Aktiviteterna kan vara nästan vad man vill.

TITTA PÅ FILMEN OM OSS

VAD ÄR EN SKOL-IF?

En Skol-IF finns i anslutning till skolan och aktiviteterna sker utanför lektionstid på exempelvis raster, efter skoldagens slut eller på helger. Aktiviteterna kan vara nästan vad man vill. Det viktiga är att man rör på sig, att alla kan vara med och att det är ungdomarna själva som leder.

Även om föreningen finns i anslutning till skolan är det inte rektorn eller läraren som bestämmer, utan föreningens medlemmar, alltså vi unga. Föreningen är fristående från skolan men båda gynnas av ett samarbete.

Läs mer om oss

KOMMANDE EVENT

Skol-IF-spelen Kalmar

17:e mars 2023

UTBILDA LEDARE, ENKELT

Utbildning är en viktig del av Skolidrottsförbundets verksamhet och förbundet strävar efter att vara idrottens ledande ledarskola för unga. Alla medlemmar ska ges möjlighet till ständig utveckling genom relevant, intressant och kostnadsfri utbildning.

Skolidrottsförbundet tror på ungas egen kraft att leda och utveckla sin förening. Skol-IF är föreningen av unga, för unga där unga leder unga. Hela vår grundfilosofi och våra stödinsatser bygger på detta och såklart även våra utbildningar.

Förbundets NYHETSBREV

Följ oss genom att anmäla dig till våra nyhetsbrev!

Välj vilket nyhetsbrev du vill prenumerera på! Klicka i båda boxarna för att prenumerera på båda nyhetsbreven.

Samarbetspartners