Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Ormleken

Det här är en lek som kan användas när en ska förflytta sig från en plats till en annan eller som uppvärmning. Vi tränar kondition och koordination.

Deltagarna placeras i ett led så att de står med ungefär en meter mellan varandra. Ledaren väljer sen att ropa antingen huggorm eller snok.

Ropar ledaren ”huggorm!” gäller det för den sista personen i ledet att snabbt springa sicksack mellan de andradeltagarna fram till första platsen i ledet (sicksackandet symboliserar ormens täckning på ryggen). Då deltagaren är framme ropar hen: ”Klar!” och nästa person springer.

Ropar ledaren ”snok!” springer den deltagaren som står sist i ledet med händerna strax ovanför öronen (som symboliserar de gula prickarna på snokens huvud) och istället rakt förbi ledet. Leken slutar då ledaren tycker att leken är klar.