Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Riktlinjer

Grundläggande villkor

1. Aktiviteter och tävlingar är öppna för skolidrottsföreningar på gymnasieskolor och grundskolor och med dessa jämställda skolor, under förutsättning att skolidrottsföreningen är ansluten till Svenska Skolidrottsförbundet samt att dessa även är inlagda i det webbaserade medlemsregistret IdrottOnline. I det fall en deltagare saknar en ansluten Skol-IF på den skola där deltagaren går har deltagaren rätt att delta på arrangemang i en annan Skol-IF om det gäller en individuell idrott eller gren under förutsättning att deltagaren är ansluten till en Skol-IF.

2. Skol-IF som ej erlagt föreskriven årsavgift eller fullgjort sina skyldigheter till Svenska Skolidrottsförbundet har ej rätt att anmäla sig till eller arrangera aktiviteter eller tävlingar. Skyldigheter är erlagd årsavgift och ifyllt medlemsregister i det webbaserade systemet Idrott Online.

3. För att delta på aktiviteter och tävlingar måste deltagaren vara medlem i en av Svenska Skolidrottsförbundet godkänd Skol-IF. Alla deltagare ska därför vara inskrivna i skolidrottsföreningens medlemsregister i det webbaserade systemet IdrottOnline. Deltagare som inte är inskrivna i IdrottOnline tillåts inte delta.

4. En deltagare får endast delta i ett lag per idrott. Vid överträdelser mot denna bestämmelse riskerar de aktuella lagen att uteslutas.

5. Deltagare i lag ska vara elever i samma skola. Om elev under skolåret byter skola, representeras sedan den Skol-IF på vilken skola hen går.


Allas rätt att vara med

6. En Skol-IF får anmäla fler än ett lag till aktiviteter och tävlingar för att fler medlemmar ska få möjlighet att delta.

7. Vi bryter där det går traditionella mönster vid lagindelning och gör lag med mixade deltagare för att skapa möjlighet för alla oavsett könsidentitet, etnisk bakgrund eller funktionsvariation att känna sig välkomna och inkluderade i våra aktiviteter och tävlingar.

8. Selektering och utslagning undviks.

9. Alla utövare/deltagare belönas och uppmärksammas för sitt deltagande.


Genomförande

10. Aktiviteter och tävlingar ska ske lokalt.

11. Lokal traditionell tävling där segrare utses får arrangeras men arrangemanget ska ha aktiviteter och utse vinnare i andra kategorier som exempelvis fair-play, bästa utklädnad, bästa hejarklack, mixa lag med deltagare från olika Skol-IF, olika åldrar och olika könsidentitet.

12. Aktiviteter och tävlingar ska ovillkorligen genomföras i en anda av fair play och kamratlighet.

13. De lag som deltar i lagspel, ska ha enhetlig klädsel, tröja i en färg, samt nummer på tröjorna.

14. Vuxenstöd ska alltid finnas med vid aktiviteter eller tävlingar där Skol-IF deltar.


Tävlingsregler

15. I första hand gäller respektive specialidrottsförbunds tävlingsregler, kompletterade med Svenska Skolidrottsförbundets riktlinjer. För fler tävlingsregler hänvisas till respektive SF:s hemsida.

16. Skolidrottsförbundet verkar för en hälsosam och dopingfri miljö för barn och unga inom idrotten vilket innebär att all överträdelse kommer att få konsekvenser i enlighet med RFs stadgar. Här hittar du Svenska Skolidrottsförbundets antidopingpolicy.


Ansvar

17. Arrangören av aktiviteter och tävlingar är ansvarig för att förbundets bestämmelser efterlevs.

Rapportformulär för anmälan vid grov förseelse


Specifika regler per idrott

Publicerad: 2022-11-03

Senast uppdaterad: 2023-01-08