Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Golvpingis

Material

Mjuk boll som kan studsa, hopprep eller tape för att markera upp spelplan.

Utförande

Deltagarna delar upp sig i två led. Den första i ledet på ena sidan börjar serva. Serven måste slås underifrån, efter serve springer deltagaren över och ställer sig sist på andra sidan. Diagonal serve. Serven måste först studsas på egen sida. Den elev som mottar serven returnerar den genom att med slag underifrån slå tillbaka bollen. Efter slag springer man och ställer sig sist på andra sidan. Bollen får studsa en gång/ sida. Man bestämmer innan spelet hur många prickar man skall få innan man åker ut. Prick får man om man slår utanför, eller inte slår bollen underifrån, eller om bollen studsar två gånger på deltagarens sida. De två som är sist kvar spelar final, först till tre.