Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Bollkastutmaning

Bild som visar spelarnas positioner på plan.

Utförande

Att kasta frikast med fem olika typer av bollar.

Exempelvis:

1. Basketboll
2. Fotboll
3. Handboll
4. Rugbyboll
5. Volleyboll

Riktlinjer

Bollarna för vuxna ska vara reglementsenliga efter internationella bestämmelser betr. storlek och vikt.

Bollarna för barn/skolelever skall vara reglementsenliga för ungdomar betr. storlek och vikt.

Regler

Kastaren måste stå bakom kastlinjen och får inte överträda denna.
Kastaren måste använda båda händer.
Bollen skall kastas bakifrån och över huvudet så långt som möjligt.
Varje kast markeras. Efter alla utförda kast mäts dessa och summeras.
Den högsta summan vinner.

Variation

Kasta bollarna bakåt!

För att markera kast inomhus kan man tillverka egna markeringsskivor av plast.