Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Arrangera fördjupningsutbildning

SDF:en inom Skolidrottsförbundet har möjlighet att arrangera fördjupningsutbildningar för sina föreningar. Fördjupningsutbildningarna är steget efter grundutbildningarna som finns på förbundets digitala utbildningsplattform. Våra medlemmar behöver alltså börja med att gå minst en femtimmars-utbildning på utbildningsplattformen, för att sedan ha möjlighet att delta på en fördjupningsutbildning i distriktet.

Syftet med fördjupningsutbildningarna är att deltagarna ska få ytterligare kunskap och inspiration kring några av de områden som tas upp i grundutbildningarna;

 • inkludering,
 • de fyra punkterna,
 • föreningslära,
 • praktiskt ledarskap,
 • event- och projektledning,
 • nya sätt att tävla
 • demokrati och ungdomsinflytande.

När du som utbildare ska planera en fördjupningsutbildning behöver du planera innehållet utifrån dessa handledningar:

Det finns även ett dokument som beskriver grundreglerna och riktlinjerna för dig som utbildare. Det är viktigt att du läser dessa och tar hänsyn till bestämmelserna när du agerar med ’Skolidrotts-hatten’ på.

Grundkraven för fördjupningsutbildningar är:

 • Minst 5 utbildningstimmar, varav minst 1 inkludering och minst 1 De fyra punkterna.
 • 5-15 deltagare per utbildare.
 • Deltagarna ska ha gått minst en femtimmarsutbildning på Utbildningsplattformen innan.
 • Målgrupp: 13-19 år

Om ni vill arrangera en digital fördjupningsutbildning finns en tipslista här.

Publicerad: 2023-07-05

Senast uppdaterad: 2023-07-05