Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Utbilda ledare

Utbildning är en viktig del av Skolidrottsförbundets verksamhet och förbundet strävar efter att vara idrottens ledande ledarskola för unga. Alla medlemmar ska ges möjlighet till ständig utveckling genom relevant, intressant och kostnadsfri utbildning.


Skolidrottsförbundet tror på ungas egen kraft att leda och utveckla sin förening. Skol-IF är föreningen av unga, för unga där unga leder unga. Hela vår grundfilosofi och våra stödinsatser bygger på detta och såklart även våra utbildningar. Förbundets samtliga utbildningar fokuserar på inkludering, praktiskt ledarskap, demokrati och föreningslära. Vuxenstödets roll är givetvis också viktig i en Skol-IF och därför har en enskild utbildning för vuxenstöd också tagits fram.

Skolidrottsförbundet erbjuder både digitala och fysiska utbildningar. Läs mer om de olika under respektive underrubrik.


Frågor?

Om ni stöter på funderingar eller vill bolla tankar om hur ni kan jobba med utbildningar i er förening är ni välkomna att kontakta utbildningsansvarig Louise på louise.hagstrom@skolidrott.se.

Publicerad: 2022-11-07

Senast uppdaterad: 2022-12-29