Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Skolidrottsförbundets organisering

Skolidrottsförbundet är en nationell rörelse som vill att barn och unga ska röra sig i ett sammanhang där unga själva har makten. Hos oss leder unga rörelsen genom att leda våra föreningar och genom att vara ledare på aktiviteter för rörelseglädje.

 

Våra unga ledare skapar varje dag arenor för andra barn och unga att utveckla sin rörelseförståelse, sitt eget ledarskap, sin kunskap om och sin plats inom demokratin och inte minst sin gemenskap i sin egen förening. För oss är det självklart att unga leder rörelsen.

De fyra punkterna

Vi organiserar arbetet nationellt genom att bidra till att hjälpa fler föreningar att arbeta mot följande fyra punkter som kännetecknar en välfungerande skolidrottsförening:

Medlemmarna träffas regelbundet för att idrotta och röra på sig på olika sätt. Styrelsen har unga medlemmar och vuxna som hjälper till. Aktiviteterna bidrar till att utbilda deltagarna i demokrati och ledarskap. Det är lätt att påverka och föreningens aktiviteter är inbjudande och tillåtande

 

organisation

Den nya organisationen bygger på att sprida ut förbundets resurser, samtidigt som vi stärker stödet till den lokala verksamheten. Detta tror vi skapar en långsiktighet i det lokala stödet.

Skolidrottsförbundet består av 24 specialidrottsdistriksförbund (SDF) samt Norrbotten, dessa delas nu upp mellan de fem nya verksamhetsutvecklarna i Nord, Syd, Öst och Väst. Verksamhetstutvecklare har som uppdrag att vara Skolidrottsförbundets lokala företrädare och stötta både SDF och föreningar i området.

 

Verksamhetsutvecklarens roll

Verksamhetsutvecklaren är förbundets lokala resurser med uppdrag att stötta Skol-IF i etablering och utveckling samt att hantera förbundets olika stöd till SDF och Skol-IF i regionen. Verksamhetsutvecklaren arbetar med lokala ärenden i IdrottOnline.

Är en operativ funktion som inspirerar, stöttar och följer upp. Verksamhetsutvecklaren ska också arbeta med att skapa lokala samarbeten med kommuner, landsting och andra lokala eller regionala aktörer.

Publicerad: 2022-11-11

Senast uppdaterad: 2024-01-10