Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Utmärkelser

En bild

Uppdaterade och antagna av Förbundsstyrelsen 20 januari 2018

För att ideella ledare inom idrotten ska kunna ansöka om idrottens högsta utmärkelse, RF:s förtjänsttecken i guld, måste personen först ha tagit emot det egna specialförbundets högsta utmärkelse. Tidigare krävdes i Skolidrottsförbundet minst 15 år som ledamot av förbundsstyrelsen eller 20 år i styrelsen för skolidrottsdistrikt. Förbundet har dessutom en paragraf i stadgarna som säger att du får arbeta max åtta år på samma post i förbundsstyrelsen. Kravet på antal år har nu förändrats för att möjliggöra för fler att få ta emot Skolidrottsförbundets utmärkelser.


Fyra utmärkelser finns:

Förbundets förtjänstnål

Kan utdelas till skolidrottsledare eller funktionärer vid skolidrottstävlingar efter minst två års förtjänstfullt arbete i förening.

Förtjänstplaketten

Silver, instiftad 1946. Kan utdelas till ledare efter minst fyra år som ledamot av förbundsstyrelsen eller i styrelsen för skolidrottsdistrikt eller förening.

Svedeliusmedaljen

Guld, instiftad till minne av förbundets förste ordförande, rektor Carl Svedelius, på dennes 75-årsdag 1936. Utdelas efter minst åtta år som ledamot av förbundsstyrelsen eller i styrelsen för skolidrottsdistrikt eller i föreningen.

Förtjänsttecknet

Guld, instiftat vid förbundets 30-årsjubileum 1946. Förtjänsttecknet kan utdelas till den som under minst 15 års sammanlagd tid bidragit till skolidrottens utveckling i något eller några av:

  • Föreningsstyrelse
    Specialidrottsdistriktsförbundstyrelse (SDF) och valberedning
    Förbundsstyrelsen och valberedningen i förbundet

Förslag på personer som ska få förtjänsttecknet i guld kan lämnas av styrelse för SDF eller ledamot av Skolidrottsförbundets styrelse. Förslaget skickas till generalsekreteraren och behandlas av förbundsstyrelsen.

Förslag på personer som ska få övriga utmärkelsetecken samt diplom/nål kan lämnas av föreningsstyrelse, SDF-styrelse och av ledamot i förbundsstyrelsen. Berörd SDF-styrelse ska yttra sig över inlämnat förslag om det är från förening. Beslut fattas av generalsekreteraren.

Förslag ska vara skriftligt och det ska framgå mellan vilka år personen varit aktiv.

Ansökan skickas till generalsekreteraren.

Ta med detta i ansökan

– Person som ansökan gäller
– Utmärkelse(r) som söks
– Person/organisation som föreslår personen
– Personen har varit aktiv i Skolidrottsförbundet
– I föreningsstyrelse (ange årtal)
– I skolidrottsdistrikts styrelse och/eller valberedning (ange årtal)
– I förbundsstyrelsen/valberedningen (ange årtal)
– Ansvarig för ansökan (namn och mobilnummer)
– Ort och datum

Publicerad: 2022-11-11

Senast uppdaterad: 2023-01-05