Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Redovisa Utvecklingsstöd

Förlängd projekttid för pågående utvecklingsstöd

Kansliet har förståelse för att pandemin har försvårat för SDF att genomföra projekten inom utvecklingsstödet för 2020-21 som tänkt. Därför vill förbundet ge de SDF som inte kommer kunna genomföra sina projekt inom projekttiden, förlängd tid under hela 2021. Dock vill vi be om en återkoppling från de SDF som behöver förlängd projekttid, likaså om ett SDF känner att ett tänkt projekt inte kommer att kunna genomföras på grund av pandemin.

För återkoppling och frågor, mejla jasmin.krohn@skolidrott.se


Till dig/er som ska redovisa Utvecklingsstödet

Hoppas att ert projekt gått bra, att ni har haft kul tillsammans och att deltagarna och ni lärt ert många olika saker. Utvecklingsstödet sträcker sig över max ett år och redovisningen ska vara inlämnad två månader efter projektets slutdatum. Skolidrottsförbundets önskan är att redovisningen främst visar och lägger fokus på vilken effekt projektet har haft, därför behövs inte kvitton och deltagarlistor redovisas i något större omfång.

Nytt för i år är att de SDF som vill, kan redovisa i bildform- film, bildspel, foto eller liknande. Vi hoppas att detta alternativ kan göra en redovisning lite roligare och att materialet även kan användas i andra sammanhang där man vill lyfta och visa styrkan med Skol-if.


Tänk även på GDPR

  • att de ni filmar/fotar ska ha sagt ok till det- antingen föräldrar eller ungdomarna själva
  • gör tydligt vilken åldersgräns ni har för ungdomar som själva ger ok till att vara med på bild – ett förslag är 15 år.
  • eller att man aktivt tänker på att fota/filma så att det inte går att se vem som är på bilden.


Checklista för bildredovisning/ kombinerad bild- och textredovisning

Titta på det skriftliga redovisningsformuläret nedan och försök täcka in så många frågor som möjligt i er bildredovisning. Om det känns svårt att få med alla ”svar” i bildredovisningen så går det såklart bra att komplettera bild/film med text.

Om man inte vill bildredovisa…

Ni som hellre vill redovisa enbart skriftligt gör det i formuläret nedan.


Redovisa skriftligt

Formuläret nedan kan användas för skriftlig redovisning.


Ange svaret i siffror

Ange svaret i siffror
Redovisa med bild eller film

Här kan du redovisa med bild eller film.


 

Återbetalning av beviljade medel

I vissa fall kan pengarna helt eller delvis komma att krävas tillbaka. Detta gäller om:

  • projektet inte har genomförts i enlighet med ansökan,
  • projektet inte har genomförts alls,
  • projektet har genomförts men till en lägre kostnad än beräknat så att det finns utbetalade medel kvar (mer än 10 % av beviljat medel),
  • projektet inte återrapporteras efter projekttidens slut, trots uppmaning.

Publicerad: 2022-11-08

Senast uppdaterad: 2023-01-08