Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Viktiga datum för SDF

Senaste 30 april varje år ska SDF inom Skolidrottsförbundet redovisa aktiviteter och satsningar från det föregående året till det nationella kansliet för att få ta del av SDF-bidraget, som i regel betalas ut i början på juni varje år.


Registrera Utbildningar – 31 december

Utbildningar genomförda under perioden 1 januari – 31 december ska redovisas i Utbildningsmodulen i Idrottonline senast den 31 december


Registrera Lärgrupper – 31 december

Kom ihåg att redovisa lärgrupper när ni har utvecklingsmöten i SDF eller gör föreningsbesök. Även detta redovisas i Utbildningsmodulen på Idrottonline och genererar SF-stöd, och därmed ökat SDF-bidrag, på samma sätt som utbildningarna. Många bäckar små… Om ni inte hittar “lärgrupp” som studieform i utbildningsmodulen så använd “kurs” istället.


Årsmöte

SDF ska enligt stadgarna genomföra årsmöte senast 30 april varje år.

Så snart era utvecklingsprojekt är avslutade ska de redovisas. För att ni ska kunna ansöka om nya projekt i januari behöver de som enligt tidsplanen ska vara avslutade vara redovisade, så se till att ligga steget före. Läs mer, och hitta länken till redovisningen här! Öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-11-08

Senast uppdaterad: 2022-12-29