Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Utvecklingsstöd

Utvecklingsstödet finns för att göra det möjligt för SDF:en att utveckla och hitta nya sätt för hur de jobbar med frågorna inom sin uppdragsbeskrivning. Det kan handla om att prova nya sätt att genomföra en utbildning, utveckla mer inkluderande former för SDF-årsmötet eller ta fram en ny metod för att möta och företräda sina Skol-IF.


Utvecklingsstödet 2022

För att förenkla för Skolidrottsförbundets SDF har Skolidrottsförbundet beslutat att lyfta in utvecklingsstödet i Återstartsstödet omgång två, det vill säga slå ihop utvecklingsstödet och återstartsstödet.

Detta har gjorts för att minska antalet ansökningar och därmed minska SDF:ens administration. Ytterligare en parameter i denna sammanslagning av stöd för 2022 har varit att själva potten för Utvecklingsstöden har minskat på grund av minskat antal medlemsföreningar.

Utvecklingsstödet söks vanligtvis i början av varje kalenderår men kommer nu att skjutas några veckor framåt mot ordinarie ansökningstid för att invänta RF:s riktlinjer för återstartsstöd.

I och med sammanslagningen av dessa två stöd blir potten att söka över en miljon kronor.


Utvecklingsstöd 2021

Nytt för 2021-22 är att det finns ett tak för hur mycket man kan söka för – varje SDF kan max söka för två projekt à 25 000 kr. Den totala potten för Utvecklingsstödet hösten 2021 är 153 000 kr.

Vi vill även lyfta att SDF kommande period kan söka Utvecklingsstöd för:

  • befintlig/ etablerad verksamhet och arrangemang men att det då ska finnas ett tydligt nytänk i ansökan.

Dessutom vill vi även uppmuntra SDF som håller på att bygga/starta upp sin styrelse/organisation att söka Utvecklingsstöd för detta.

Stöd ges inte för de kostnader som SDF-bidraget avser eller som omfattas av andra subventioneringar, och ges inte heller till SDF:ets ordinarie eller löpande verksamhet. Utvecklingsstödet kan alltså inte gå till löner för SDF:ets anställda, men arvodering för externa föreläsare eller liknande är okej.

Fördelningen av utvecklingsstödet beslutas av förbundsstyrelsen.

Publicerad: 2022-11-08

Senast uppdaterad: 2022-12-27