Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Bidrag att söka

Det finns två olika typer av bidrag att söka för SDF:

  • SDF-bidrag
  • Utvecklingsstöd


SDF-bidrag

SDF-bidrag innefattar följande tre bidrag:

  • Grundbidrag betalas ut för att finansiera årsmötet och medföljande administration)
  • Reserverat bidrag reserveras i Skolidrottsförbundets budget, detta är öronmärkt för att bekosta SDF:ens deltagande på förbundets konferenser och möten. 
  • Verksamhetsbidraget går dels till uppdraget att utbilda samt den möjliga samordningen av arrangemang för rörelseglädje.

Utvecklingsstöd

Utvecklingsstödet finns för att göra det möjligt för SDF:en att utveckla och hitta nya sätt för hur de jobbar med frågorna inom sin uppdragsbeskrivning.

Publicerad: 2022-11-08

Senast uppdaterad: 2022-12-29