Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Årshjul för SDF


Årsmöte

Årsmötet ska hållas senast 30 april.

Redovisning

Senaste 30 april varje år ska SDF inom Skolidrottsförbundet redovisa aktiviteter och satsningar från det föregående året till det nationella kansliet för att få ta del av SDF-bidraget, som i regel betalas ut i början på juni varje år.

Utbildningar – 31 december

Utbildningar genomförda under perioden 1 januari – 31 december ska redovisas i Utbildningsmodulen i Idrottonline senast den 31 december

Lärgrupper – 31 december

Kom ihåg att redovisa lärgrupper när ni har utvecklingsmöten i SDF eller gör föreningsbesök. Även detta redovisas i Utbildningsmodulen på Idrottonline och genererar SF-stöd, och därmed ökat SDF-bidrag, på samma sätt som utbildningarna. Många bäckar små… Om ni inte hittar “lärgrupp” som studieform i utbildningsmodulen så använd “kurs” istället.

Utvecklingsstöd

Det finns två tillfällen för att ansöka om bidrag för utvecklingsprojekt under 2019; senast 31 januari 2019 och senast 31 augusti 2019.

Så snart era utvecklingsprojekt är avslutade ska de redovisas. För att ni ska kunna ansöka om nya projekt i januari behöver de som enligt tidsplanen ska vara avslutade vara redovisade, så se till att ligga steget före.

Publicerad: 2022-12-21

Senast uppdaterad: 2022-12-29