Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Viktor Morian

Kommunikationskoordinator

E-post: viktor.morian@skolidrott.se
Tel: 08-699 65 09

Information och anmälan

Årets förbundsmöte äger rum 2024-04-19 till 2024-04-21. Detta år kommer förundsmötet äga rum på Bosön i Stockholm.

Viktiga datum:

Nedan följer viktiga datum som kan vara bra att veta inför Förbundsmötet 2024.

Valberedning - 31 oktober 2023

Senast den 31 oktober ska valberedningen meddela samtliga SDF vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur.

Nomineringar - 30 november 2023

Skol-IF och SDF har rätt att nominera personer till förbundsstyrelsen, disciplinnämnden och valberedningen. Förslagen om personer till förbundsstyrelsen, disciplinnämnden och valberedningen ska vara, beroende på nominerad position, valberedningen eller styrelsen tillhanda senast den 30 november året före förbundsmötet. Nomeringar går att skicka in digitalt här: Nominera personer.

Motioner - 30 november 2023

Rätt att lämna en motion har förbundets SDF samt godkända skol-IF. Motioner till förbundsmötet ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 30 november året före förbundsmötet. Motioner går att skicka in digitalt här: Skicka in motioner.

Valberedningens presentation av förslag för nominerade - 8 mars 2024

Valberedningen ska meddela sina förslag för vart och ett av valen senast sex veckor före förbundsmötet. Valberedningen ska också meddela namnen på alla de andra kandidater som nominerats.

Handlingar till förbundsmöte - 8 mars 2024

Senast sex veckor före förbundsmötet ska handlingarna för mötet finnas tillgängliga för SDF
och anmälda ombud digitalt eller på andra sätt. Handlingarna ska innehålla föredragningslista för mötet, verksamhetsberättelse och årsredovisning, revisorernas berättelse, verksamhetsinriktning med ekonomiska riktlinjer, förbundsstyrelsens förslag, inkomna motioner med förbundsstyrelsens förslag samt valberedningens förslag.

Handlingar och valberedningens förslag för förbundsmöte kommer publiceras på denna sida senast sex veckor före förbundsmötet.

Förbundsmötes ort och plats - Stockholm, Bosön

Bosön ligger på Lidingö, endast 15 minuter från Stockholm. Med smidiga resvägar till Stockholm från samtliga distrikt undrelättar det för oss att samlas, vi kan med andra ord fokusera på mötet istället för logistiken.

Bosön är hjärtat av svensk idrott. Här samlas idrottare, ledare och experter för att utveckla sina färdigheter och utbyta erfarenheter. Att hålla vårt förbundsmöte på Bosön ger oss möjlighet att vara en del av denna dynamiska gemenskap. För de som önskar, erbjuder Bosön ett brett utbud av träningsfaciliteter. Efter mötet kan vi ta del av moderna gym, löpspår och andra aktiviteter för att hålla oss aktiva och inspirerade.

Vare sig ni tidigare besökt Bosön eller inte, tror vi att Förbundsmötet 2024 kommer bli ett väldigt givande, inspirerande och framförallt roligt möte när vi träffas tillsammans på Bosön.

Anmälan

Mer info och anmälan kommer inom kort.

Publicerad: 2023-10-16

Senast uppdaterad: 2023-10-16