Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Medlemsavgift till Skolidrottsförbundet

En medlemsförening i Skolidrottsförbundet betalar en medlemsavgift årsvis till förbundet. Medlemsavgiften är 700 kr per kalenderår och faktureras från Skolidrottsförbundet till respektive förening under årets första kvartal (Januari-Mars).


Vid utebliven betalning

OBS! En Skol-IF som inte har betalat medlemsavgift under de senaste två verksamhetsåren anses, stadgeenligt kap. 7 - §2 i Skolidrottsförbundets stadgar, ha begärt sitt eget utträde. Föreningen får påminnelse kring detta men om medlemsavgiften inte betalas inom angivet tidsintervall i påminnelsen kommer medlemskapet att avslutas.


UppdaterA faktureringsuppgifter & Digital faktura

Om ni önskar att få fakturan för medlemsavgiften skickad till en annan adress eller få fakturan digitalt behöver föreningen ange detta i IdrottOnline inför medlemsfaktureringen. Skolidrottsförbundet kan inte göra några ändringar eller skicka om fakturan till en adress eller e-post som inte står angiven i IdrottOnline.

Gör så här: Logga in i IdrottOnline som föreningsadministratör - klicka på Föreningsinfo i högermenyn - gå in under sektionen Kontaktinformation Förening och fyll i dessa fält (se bild nedan):

faktureringsadress

Publicerad: 2022-11-04

Senast uppdaterad: 2024-06-11