Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Utdrag ur belastningsregistret

Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom Riksidrottsförbundet kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn. Vi på Skolidrottsförbundet finns här för att stödja i dessa frågor.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen av ett begränsat registerutdrag genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

Ni kan läsa mer om krav på registerutdrag här: https://www.rf.se/rf-arbetar-med/trygg-och-inkluderande-idrott/krav-pa-registerutdrag Länk till annan webbplats.

Hantering av registerutdrag i föreningen

Riksidrottsförbundet har tagit fram en lathund anpassad för idrottsföreningar, för att guida i hur föreningen kan upprätta en rutin för att samla in registerutdrag.

Här finns lathunden: https://www.rf.se/download/18.63954b718479e7635a5b4/1693393317625/lathund-registerutdrag-if.pdf Länk till annan webbplats.

Här nedan har vi listat ett antal roller som vi identifierat vilka kan komma vara aktuella för registerutdrag i er förening:

  • Vuxenstödet
  • Styrelsemedlemmar
  • Aktivitetsledare
  • Andra vuxna som hjälper till i föreningen
  • Domare då ni anordnar turneringar
  • Om ni åker på läger och har ledare och/eller vuxna med er

Eventuellt har ni andra roller i er förening som också kommer i kontakt med barn. Er uppgift blir att försöka identifiera vilka detta kan vara. Riksidrottsförbundet uppmanar er också att bestämma i förväg hur ni i er förening avser hantera ledare med någon form av belastning eller som vägrar uppvisa utdrag ur registret. Vår rekommendation är att personen i fråga fråntas sitt förtroendeuppdrag.

Har ni frågor eller funderingar? Kontakta någon av våra verksamhetsutvecklare.

Publicerad: 2022-11-04

Senast uppdaterad: 2023-10-19