Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Löpande administration

Att driva en Skol-IF kräver regelbunden administration och arbete med bland annat ekonomi, medlemsregister och styrelsemöten.


Löpande ekonomi

För att kunna förverkliga alla medlemmarnas idéer krävs det att föreningens styrelse ser till att administrationen och ekonomin görs korrekt. Dessa uppgifter kan upplevas stora ibland men med kunskap och struktur kan detta arbete utföras effektivt och till och med upplevas roligt. Personen som är ansvarig för föreningens ekonomi är kassören. Denna person behöver vara myndig då de flesta bankerna kräver en myndig representant. Man kan även ha en vice kassör/ung ekonomiansvarig som kan sätta sig in vad man har för resurser att utgå ifrån.


Bankgiro/plusgiro

För att ta del av aktivitetsstöd och bidrag behöver föreningen starta ett bankgiro/plusgiro. Kolla över vilka lokala erbjudanden och möjligheter er förening har för val av bank. Riksidrottsförbundet har ett idrottsavtal med Swedbank – här kan ni läsa om vad som krävs för att komma igång. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Bokföring, bokslut och årsredovisning av ekonomin

Den ekonomiska dokumenteringen under året kallas för bokföring. Detta är något som kassören är ansvarig för. Efter varje år behöver kassören redovisa all ekonomisk dokumentering under föregående år och göra ett årsbokslut. Med bokslut menas att avsluta föregående ekonomiska år. För en skol-IF behöver endast ett förenklat bokslut göras. Ett förenklat bokslut innehåller resultat- och balansräkning. Här kan ni läsa mer och hitta en mall att utgå ifrån när ni gör ert förenklade bokslut. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Budget

En budget är en prognos över planerade ekonomiska händelser. Det innebär hur kassören föreslår att föreningen ska använda sina pengar och hur man planerar att få pengar till föreningen. Kassörens uppgift är att föreslå en budget som medlemmarna sedan beslutar om under årsmötet. Denna budget är sedan ett underlag för styrelsen som talar om hur medlemmarna vill använda föreningarnas pengar.


Överlämning

Att göra en bra överlämning är väldigt viktigt för att effektivisera och underlätta uppdraget för kommande kassör. Kom ihåg att när en ansvarig person lämnar så behövs det ett årsmötesbeslut på ny kassör för att få tillgång till bankgirot/plusgirot. Banken kommer behöva ett protokoll från årsmötet och på protokollet kommer det behövas personnummer på den nya kassören. Om ni har Swedbank som bank till föreningen kan ni läsa mer om hur ni ändrar uppgifter hos Swedbank som ideell förening här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som kassör är du alltid välkommen att kontakta din regionala verksamhetsutvecklare för support, tips och idéer på hur du kan förenkla hanteringen av föreningens pengar.

Publicerad: 2022-10-25

Senast uppdaterad: 2023-01-08