Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

LOK-stöd

Vad är LOK-stöd?

Alla skolidrottsföreningar som är medlemmar i Skolidrottsförbundet är också anslutna till Riksidrottsförbundet (RF). Därför kan alla Skol-IF ansöka om LOK-stöd. LOK-stöd står för statligt lokalt aktivitetsstöd. Det finns även ett kommunalt LOK-stöd men det tar vi inte upp på denna sida. LOK-stödet finns för att stötta barn- och ungdomsidrott. Ju mer aktiviteter och deltagare en Skol-IF har desto mer LOK-stöd (pengar) kan föreningen få.

Ni söker alltså LOK-stöd för era aktiviteter. Reglerna för dessa aktiviteter sammanfattas nedan.

Aktiviteten ska:

  • Pågå minst 45 minuter.
  • Ledas av en ledare som fyllt 13 år*.
  • Ha minst 3 och högt 20 deltagare per ledare, ju fler ledare desto fler kan föreningen få lokstöd för.
  • Deltagarna på aktiviteten ska vara mellan 7-25 år.
  • Aktiviteten ska ske utanför ordinarie skolschema.
  • Alla som deltar i aktiviteten ska vara medlemmar i föreningen.

*Om ledaren är yngre än 13år kan ni ange denne som ledare men måste också ha en äldre ledare som ni registrerar i ansökan.

En Skol-IF kan inte söka pengar för aktiviteter ni gör med skolan, tex en obligatorisk friluftsdag eller den vanliga idrottslektionen. Om en Skol-IF aktivitet sker när deltagarna går på fritids går detta bra att söka LOK-stöd för om ni skriver ut de barn som går på fritids den stunden som de deltar i Skol-IF.

Ansöka om lokstöd

Ansökan om LOK-stöd görs via Idrottonline.se. Samtliga aktiviteter behöver närvaroregistreras, föreningens siffror förs då automatiskt över till ansökan. Därefter behöver ni bara öppna ansökan och skicka in den.

Behörighet att skicka in ansökan

De som kan skicka in ansökan för din förenings räkning är ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare. Personen måste finnas upplagd i medlemsregistret på föreningens IdrottOnline-sida med någon av följande roller: ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig.

Utbetalning av LOK-stöd

Utbetalning kan endast göras till din förenings eget plus- eller bankgiro. Det kan inte vara ett plus- eller bankgiro tillhörandes en privatperson, sektion eller kommun. Utbetalning kan inte heller göras till vanligt konto. Riksidrottsförbundet kontrollerar att angivet giro står tecknat i föreningens namn så som det anges i vårt föreningsregister (namnet i detta är det namn under vilket föreningen har blivit antagen som medlem i respektive specialidrottsförbund).

denna sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan ni läsa allt som rör LOK-stödet, specifika regler och vad föreningen måste göra om den blir granskad.

LOK-stöd på lätt svenska hittar ni på denna sidan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På idrottOnline.se hittar ni manualer till allt som har med IdrottOnline och LOK-stödsansökan att göra. Här kan ni också ringa supporten.

Alla Skol-IF tillhör ett SDF (specialdistriktsförbund). Ni kan antingen ta hjälp av ert SDF med LOK-ansökan, höra av er till ert distrikts verksamhetsutvecklare (se kontaktuppgifter på skolidrott.se) eller kontakta IdrottOnline-support. LOK-stödsgruppen finns också att kontakta för frågor. Öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-10-31

Senast uppdaterad: 2023-08-29