Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

TIPSLISTA FÖR STÖTTNING VID DIGITALA GRUNDUTBILDNINGAR

Tiplista som PDF Pdf, 174.7 kB.

Klicka på varje del för att läsa mer.

– Materialet på digitala utbildningsplattformen Länk till annan webbplats. ska följas. Ni ska alltså logga in på plattformen och följa en utbildning från start till slut, under en dag eller uppdelat på flera tillfällen.

– Du som utbildare stöttar vid dessa utbildningar, men styr nödvändigtvis inte. Den digitala utbildningen i sig är den som leder och styr deltagarna genom materialet.

– Till skillnad från administrationen i anslutning till fördjupningsutbildningarna, behöver ni som SDF inte redovisa de digitala grundutbildningarna i IdrottOnline. Däremot börjar ni utbildningen i plattformen genom att skriva in deltagarnas fullständiga personnummer.

Inför utbildningstillfället är det viktigt att du läser de pedagogiska grundreglerna Pdf, 1.2 MB. och riktlinjerna som finns för rollen som utbildare. I dessa bestämmelser, tips och inspiration för dig som utbildare.

Som vid vilken annan utbildning som helst behöver du skicka ut info, boka lokal, beställa mat och fika osv. I SDF:ets utbildningsplan som man skickat till förbundskansliet finns information om hur mycket den aktuella utbildningen får kosta och vad ni ska fakturera deltagande föreningar. Mer information om detta finns här.

Var förberedd på vilken målgrupp du ska stötta vid utbildningen. Kanske kan du ta ett möte eller samtal med föreningens/föreningarnas vuxenstöd eller ordförande för att få deras verksamhet beskrivet för dig. Det är viktigt att du som utbildare är förberedd att möta deltagarna på den nivå och ambition som just de har.

Föreningarna kan genomföra de digitala grundutbildningarna på utbildningsplattformen helt på egen hand, men en fördel med att ha en ’stöttare’ på plats är att det kan höja kvalitén på diskussionerna. Du som stöttare och utbildare behöver därför inför utbildningen förbereda dig noggrant. Detta gör du förslagsvis genom att klicka dig igenom utbildningsmaterialet innan och skriva upp exempel, erfarenhet och förtydliganden som du vill berätta för deltagarna under utbildningen.

Försök i din roll som utbildare att fördela ordet och utrymmet bland alla deltagare på utbildningen. Så även om du förbereder egna inspel är den viktigaste uppgifter att lämna utrymme till deltagarna själva att både leda och delta i diskussionerna.

Om du har egna idéer för utbildningen är du välkommen att bolla detta med utbildningsansvarig på förbundskansliet. Tanken är att ni ska följa det exakta innehållet på utbildningsplattformen, men om du har någon övning eller fråga som du vill byta ut så kan det eventuellt göras.

Det första steget som behöver göras innan ni startar utbildningen är att fylla i alla deltagare med deras fullständiga personnummer. Du som utbildare/stöttare kan välja att göra detta innan själva utbildningstillfället eller att ni gör det ihop i början av utbildningstillfället. Oavsett behöver du samla in deltagarnas fullständiga personnummer. Vid dessa digitala grundutbildningar räcker det att deltagarlistan på utbildningsplattformen fylls i, ni behöver inte redovisa något i IdrottOnline. Deltagarlistan som ni fyller i på utbildningsplattformen kommer automatiskt importeras till IdrottOnline.

När ni går igenom utbildningen på digitala plattformen kommer det var 20e minut komma instruktion för en rörelsepaus. Om du vill får du gärna slänga in egna rörelsepauser vid några av dessa minipauser och kanske kan några utav dom vara längre än dom 60 sekunder som utbildningsplattformen ger instruktion om.

Publicerad: 2023-07-10

Senast uppdaterad: 2023-07-10