Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Anmälan vid grov förseelse

Tävlingar ska ovillkorligen spelas i en anda av fair play och kamratlighet. Fair play innebär att alla aktiviteter och tävlingar ska spelas i en kamratlig anda, alla aktiviteter och tävlingar ska vara inkluderande, fria från mobbing, droger och dopingklassade preparat.

Exempel på beteende under aktivitet eller tävling som inte är accepterat är hot och kränkningar, att spela ojuste, att slåss. När någon i anslutning till idrottsverksamhet gjort sig skyldig till skadegörelse, utövat våld eller försökt utöva våld mot en annan person eller som hotat eller annars allvarligt kränkt någon. Den som under eller i samband med aktivitet eller tävling eller med anledning av något, som därunder förekommit, demonstrerat, uppträtt förolämpande eller på annat sätt otillbörligt mot deltagare, funktionär eller åskådare eller visat ohörsamhet mot domare/funktionärs anvisningar eller föreskrifter.

För mer info hänvisas till 14 kapitlet i RF.s stadgar.

Om något sker som bryter mot tävlingsföreskrifterna eller om annat felaktigt inträffar, skall anmälan i första hand lämnas för handläggande till det SDF er förening tillhör.

I formuläret nedan kan du fylla i anmälan.

Datum för händelse * (obligatorisk)
Datum för händelseSkriv ner en så detaljerad händelsebeskrivning som möjligt.

Publicerad: 2022-11-03

Senast uppdaterad: 2022-12-02