Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Utdrag ur belastningsregistret

Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn. Vi på Skolidrottsförbundet finns här för att stödja i dessa frågor. Du kan läsa mer om hur vi själva följer dessa riktlinjer och vilka rutiner vi har för att verka som bra förebilder.

Egen personal

Vi tar utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning. Varje år i januari ber Skolidrottsförbundet alla anställda att inkomma med ett utdrag ur belastningsregistret

 

Övriga rutiner gällande utdrag för belastningsregistret

I vårt utbildningsmaterial för vuxenstödet så går vi igenom vad som behöver göras kopplat till utdraget av belastningsregister när det kommer till medlemmar i föreningen som har ett förtroendeuppdrag som exempelvis aktivitetsledare.

Inför varje utbildning skall alla nya aktivitetsledare som är 15 år och äldre lämna in utdrag till sitt vuxenstöd.

Svenska Skolidrottsförbundet har som rutin att påminna sina förbund och föreningar två gånger om året. Dessa kampanjer äger rum i januari och en större kampanj tillsammans med verksamhetsutvecklarna i september.

Vid vår årliga föreningsrapport som går ut vill vi också kontrollera att vuxenstödet har lämnat utdrag samt att det finns en rutin inom föreningen för ledare och styrelsemedlemmar.

Vid händelse finns en krisgrupp som skall agera inom 24h efter att incident rapporterad.

Om vuxenstöd eller föreningar behöver stöd då utdraget visat på händelser så hänvisar vi till Barn och Ungdomsansvarig i ert distrikt.

Här hittar du Bris stödlinje för tränare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Hantering av registerutdrag i föreningen

Förberedelse

Här nedan har vi utgått från det material som Riksidrottsförbundet tagit fram och anpassat mer mot Skolidrottsförbundets verksamhet.

 1. Om vuxenstödet är anställd från skolan så skall denne har lämnat in en mer omfattande kontroll vid anställning och kan då bortse från att lämna in själv till föreningen. Om du inte är kontrollerad vid anställning på skolan. Vänligen kontakta info@skolidrott.se
 2. Den eller de som är vuxenstödet i er förening skall vara den som tar emot ledare och styrelsemedlemmars utdrag dvs de som har ett förtroendeuppdrag och har kontakt med barn.
 3. Vuxenstödet använder det befintliga föreningsregister i IdrottOnline över vem/vilka som är tränare/ledare/styrelsemedlemmar(med flera) som har kontakt med barn som är över 15 år i föreningen. Vårt tips är att uppdatera era uppgifter i IdrottOnline för att få koll på vilka som har dessa roller i er förening.

Här nedan har vi listat ett antal roller som vi identifierat som kan komma vara aktuella för registerutdrag i er förening:

 • Vuxenstödet
 • Styrelsemedlemmar
 • Aktivitetsledare
 • Andra vuxna som hjälper till i föreningen
 • Domare då ni anordnar turneringar
 • Om ni åker på läger och har ledare med er

Eventuellt har ni andra roller i er förening som också kommer i kontakt med barn. Er uppgift blir att försöka identifiera vilka detta kan vara.

 1. RF uppmanar er att bestämma i förväg hur ni i er förening avser hantera ledare med någon form av belastning eller vägrar uppvisa utdrag ur registret. Vår rekommendation är att personen i frågar pausas från sitt förtroendeuppdrag.

 

Genomförande

 1. Be ledare (med flera) att beställa utdrag hos polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., vilket tar ca 5 min (skrivare, scanner/kamera behövs). Ledare mellan 15-18 år behöver målsmans hjälp.
 2. Kommunicera ett antal tillfällen då ledare har möjlighet att visa upp utdraget. Exempelvis vid första planeringsmötet inför kommande termin, kick-off kväll tillsammans med föreningen, vid första utbildningstillfället på terminen. Tänkt på att planera tillfällena så att det ger ett utrymme för handläggningstid hos polisen.
 3. Tänk på att inte öppna brevet inför andra än de som är utsedda att se utdraget.
 4. Genomför kontrollerna.

 

Efterarbete

 1. Eventuellt hantera ärenden efter föreningens riktlinjer och rutiner gällande registerutdrag. Exempelvis: Uteslutning/timeout från föreningen.
 2. Utvärdera och besluta om framtida intervall för kontroll en gång per år för befintliga ledare som redan är aktiva. Alla nya skall alltid kontrolleras.
 3. Var tydlig med nya ledare om vad som gäller enligt föreningens rutiner.

Publicerad: 2022-11-04

Senast uppdaterad: 2022-12-21