Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Medlemsavgift till Skolidrottsförbundet

Medlemsavgift för att vara medlem som skolidrottsförening i Skolidrottsförbundet betalas årsvis till förbundet. Medlemsavgiften är 700 kr per år. Medlemsavgiften faktureras från Skolidrottsförbundet till respektive förening under årets första kvartal (Januari-Mars). Tänk på att uppge fakturanummer vid betalning.


Vid utebliven betalning

OBS! En Skol-IF som inte har betalat medlemsavgift under de senaste två verksamhetsåren anses, stadgeenligt §36, ha begärt sitt eget utträde. Föreningen får påminnelse kring detta men om medlemsavgiften inte betalas inom angivet tidsintervall i påminnelsen kommer medlemskapet att avslutas.


Digital faktura

Om ni önskar att få medlemsavgiften skickad som digital faktura maila ekonomi@skolidrott.se med följande info:

  • Ert föreningsnamn
  • Ert RF-nr (ni hittar ert RF-nr på Idrottonline)
  • Vilken mailadress ni önskar att få fakturan skickad till.


Uppdaterade faktureringsuppgifter

Om föreningen får nya faktureringsuppgifter ex. ny postadress eller ny mailadress till ansvarig person är det viktigt att detta meddelas till oss. Maila ekonomi@skolidrott.se med era nya faktureringsuppgifter. Tänk på att ange ert RF-nr i mailet också.

Psst!
Passa samtidigt på att uppdatera er Idrottonline-sida med era nya faktureringsuppgifter.

Publicerad: 2022-11-04

Senast uppdaterad: 2022-12-27