Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Driva SKOL-IF på F-6 skola

Här kommer några tips från oss som kan förenkla arbetet både för er och de unga samt inspirera både nya och befintliga föreningar:

 • Låt ungdomarna ta det ansvar som de känner att de klarar av och öka sedan successivt. Hjälp dem att utvecklas och bli säkra i sina roller genom att visa att du finns där som stöd. Beröm dem för bra initiativ, handlingar och gott kamratskap. Blir deras ansvar för stort, sänk nivån.
 • Vissa ungdomar är intresserade av att sitta med i styrelsen och andra att hålla i aktiviteter för de yngre barnen. Var lyhörd, lyssna på åsikter och acceptera deras olikheter och egenskaper.
 • Locka potentiella ledare och styrelseledamöter med roliga aktiviteter, gemenskap, utbildningar och fika. Visa att det är deras förening där ungdomarna har makt att påverka på ett sätt som de kanske inte har i andra föreningar och i skolan.
 • Förklara hur de kommer att gynnas av uppdragen. Till exempel genom utveckling som person och i sitt ledarskap, vilket gör dem tryggare att prata inför grupper. Eller genom att träna på ansvarstagande vilket i sin tur kan göra det enklare i skolan och öka chansen att få sommarjobb.
 • Jobba med att få ett nära samarbete med fritidspersonalen. Om ungdomsledarna håller i aktiviteter för de yngre efter skoltid kan det bli en win-win situation mellan föreningen och fritidsverksamheten. Se över möjligheten att personalgruppen kan vara en hjälpande hand och övervaka aktiviteterna.
 • Ha ett bra kommunikationsverktyg som är lättillgängligt och förståeligt för alla. Förslagsvis att använda samma som skolan ex. Google Classroom eller Teams. Här kan ni sköta all kommunikation gällande föreningen, påminna om veckans aktiviteter och vem som är ledare respektive dag och tid.
 • Sätt upp regler tillsammans med ungdomarna i styrelsen och ledarna. Vad vill ni ha för förhållningssätt? Du som vuxen behöver ha ett finger med i spelet. Fundera kring vad som gäller för användandet av mobiltelefoner, fotografering och övriga förhållningssätt under deras aktiviteter. Hur ska de vara de bästa möjliga ledarna för barnen?
 • Ta med medlemmar från både årskurs 5 och 6 i styrelsen, för att förenkla bibehållandet av föreningen vid skolavslutningen och de äldstas flytt till högstadieskola. Ett tips kan vara att låta de äldsta ledarna och styrelsen få agera “mentorer” för att lära upp de nya. Detta är även ett bra sätt för att lära känna varandra, vilket främjar samarbete och kanske det viktigaste, att de har roligt tillsammans.
 • Ha ett tydligt upplägg med rullande schema som även övriga medlemmar och skolpersonal kan ta del av. Till exempel två grupper som turas om med att leda aktiviteter på torsdagar varannan vecka.
 • Ha möten regelbundet. Möten för att utvärdera, hålla i utbildningsdelar och planera aktiviteter för den kommande tiden.
 • Låt vuxenstödet ta ansvar för hanteringen av registerutdrag. Registerutdrag behövs för ledare och personer i styrelsen som är över 15 år enligt RF, vilket inte innefattar ungdomar på mellanstadiet.
 • Jobba med utveckling och samarbetsövningar med ungdomarna för att öka kunskap och trygghet. Det skulle kunna handla om vad en bra ledare har för egenskaper, hur ett positivt föreningsklimat ser ut och vikten av inkludering. Vår digitala utbildningsplattform på skolidrott.se kan vara ett bra hjälpmedel att använda.

Lycka till med bildandet eller utvecklingen av era Skolidrottsföreningar på F-6 skolor! Och kom ihåg att ni alltid kan vända er till er regionala verksamhetsutvecklare – vi finns här för er!

Publicerad: 2023-08-07

Senast uppdaterad: 2023-08-28