Gå till innehåll
Dalarna
Unga leder ung

Utbildningar

Våra utbildningar som vi håller är fysiska utbildningar som vi åker runt till de olika skolidrottsföreningarna. Finns möjlighet till att köra de digitala om det inte fungerar med fysiska utbildningar. Vi rekommenderar styrelseutbildning 1 så att de nya i er skolidrottsförening kan känna sig trygga i hur en förening fungerar och vad som krävs för att en skolidrottsförenings ska fungera. En bra möjlighet för er förening att utvecklas eller komma igång med er verksamhet.

 

Utbildningarna som vi erbjuder är följande:

Styrelseutbildning 1

  • Innehållet är inriktat på att hjälpa er komma i gång med en styrelse i en ny förening och/eller utveckla en styrelse i en befintlig förening. Tillsammans med kursledarna arbeta fram gemensamma mål och aktiviteter för att just er förening ska utvecklas och fungera så bra som möjligt. Samt att få verktyg kring hur man driver en framgångsrik skolidrottsförening. Det som ingår är bland annat föreningslära, olika poster i styrelsen, inkludering, egenskaper hos en bra ledare, normer och grupprojekt om hur man kan göra en aktivitet inkluderande.

Styrelseutbildning 2

  • Denna utbildning riktar sig till styrelsen för att ge dom kunskap och verktyg för utveckla föreningens verksamhet.

Aktivitetsledarutbildning

  • Denna utbildning riktar sig till de personer inom föreningen som vill leda olika typer av aktiviteter.

Medlemsutbildning

  • Denna utbildning riktar sig till medlemmar i föreningen som vill få kunskap om hur en förening fungerar och vilka möjligheter de som är medlemmar har.

Vuxenstödsutbildning

  • Denna utbildning riktar sig till vuxenstöd och pedagogiska föreningsutvecklare som stöttar styrelsen i dess arbete.

Unga Leder Unga

  • Unga leder unga innehåller allt som en ung ledare behöver kunna, dels för att kunna leda sig själv och dels kunna leda andra. Boken är indelad i tio kapitel där respektive kapitel innehåller tre spår (grön, blå samt röd) vilka är skrivna för att passa olika åldrar på läsarna. Skolidrottsförbundet och idrottens organisation, Mångfald och värderingar, Ungdomars inflytande och delaktighet, Praktiskt ledarskap, Demokrati och fair play, Föreningskunskap, Träningslära, Idrottsskador, Kost, Arrangera och engagera är de tio olika kapitlen.

OBS!!
De flesta kurserna brukar ligga på ca 5-6 timmar (oftast 9.00-15.00) inklusive lunch, diplom och minst 1 h av en aktivitet/aktiviteter. Finns möjligheten för att bilda utbildningsgrupp med flera skolidrottsföreningar eller blivande föreningar inom respektive åldersgrupp och inom samma kommun. Utbildningen är utanför skoltid vilket betyder att de inte missar något inom skolan. För att kunna genomföra utbildningen så måste man ha minst 5 deltagare på utbildningen.

Har DU frågor om våra utbildningar eller vill DU ha en utbildning för eran Skol-IF?

Tveka inte att höra av DIG till någon av våra utbildningsansvariga:

Morre Rezai: morrerezai08@gmail.com Tel: 072-277 41 10

Albin frost: albinfrost06@gmail.com Tel: 072-846 50 76

Publicerad: 2023-02-09

Senast uppdaterad: 2024-01-10