Gå till innehåll
Dalarna

Vuxenstöd “vad är det?"

I de flesta fall är det en förutsättning med en god “handledare”, ett Vuxenstöd, i Skol-If för att få en bra verksamhet.

Vuxenstödet är den som skall hjälpa och stötta ungdomarna i deras arbete i skolidrottsförening. Såväl i det organisatoriska som att se till att ungdomarna får den ledarutbildning som är nödvändig för att nå ett gott resultat.

Vuxenstödet kan med sitt engagemang skapa den goda grund som ungdomarna behöver för att känna uppskattning, ansvar och vilja till utveckling av sin Skol-If.

Vuxenstödet är den person som finns till hjälp varje dag för medlemmarna i föreningen.

Fakta vuxenstöd
– ger en kontinuitet och trygghet i föreningen.
– får eleverna att ta ansvar.
– får eleverna att förstå att det är “deras grej”.
– påminner, stöttar, uppmuntrar och bygger självförtroende.
– är ett bollplank, är tillgänglig, någon att fråga.

Publicerad: 2023-02-09

Senast uppdaterad: 2023-08-05