Gå till innehåll
Dalarna

Nyheter dalarna


  • Wåghällsstipendiet 2022

    Sedan 1983 har Dagmar och Bertil Wåghäll utdelat årliga stipendier till länets högstadie- och gymnasieelever. Sedan flera år tillbaka kan även ungdomar studerande vid högskola inom eller utom länet söka stipendiet. Hittills har över 245.000 kronor därigenom kommit elevstipendiater till del. Årets stipendium är på 5.000 kr och kommer att tilldelas den elev som fondens styrelse utser. Utdelningen sker i februari 2023.