Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Vad är en Skol-IF?

Läs vår folder som innehåller allt ni behöver veta för att starta och driva en aktiv skolidrottsförening.

Återinträde för befintlig Skol-IF

Har ni redan ett skol-IF med organisationsnummer, tidigare varit medlemmar i Skolidrottsförbundet men klivit ur, och nu önskar bli medlemmar igen? Så här gör ni för att åter bli medlem i Skolidrottsförbundet:

Steg 1 – Extra årsmöte för återinträde

För att en befintlig Skol-IF ska kunna ansöka om återinträde i Skolidrottsförbundet behöver föreningen ta beslut på ett extra, eller ordinarie årsmöte om att så ska ske.

För att en Skol-IF ska kunna bli medlem i Skolidrottsförbundet måste det framgå av föreningens namn att det är en skolidrottsförening, exempelvis Haga Skol-IF eller Hagaskolans IF.

Om ni inte nyligen antagit nya stadgar för föreningen uppmuntrar vi er till att anta de senaste normalstadgarna för Skol-IF. Skolidrottsförbundet har nämligen tagit fram ett förslag på hur stadgar kan se ut. Använd gärna dessa som mall eller för inspiration och idéer, men var noga med att det som står passar in på er förening (glöm inte att fylla i de tomma luckorna i stadgarna; namn på föreningen och hemort i §2, när stadgarna är fastställda samt antal ledamöter och ersättare i §20 & §22).

Stadgarna fastställs sedan vid ett extra årsmöte, tillsammans med beslut om att ansöka om återinträde i Skolidrottsförbundet. Scanna in- eller fota av protokollet och bifoga i er ansökan.

Glöm inte att att ange firmatecknare med personnummer, och underskrifter på protokollet!

Ansökan görs digitalt via Riksidrottsförbundets (RF) hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

(Uppdatering 2024-01-08: RF har haft problem med ansökningsformuläret under en tid. Om forumläret inte fungerar för er, kontakta någon av våra verksamhetsutvecklare så hjälper de er).

För att er ansökan ska vara komplett måste ni bifoga protokollet från det extra årsmötet samt föreningens stadgar.

Som befintlig förening behöver ni fylla i ert organisationsnummer och sedan klicka er vidare på knappen ”Befintlig förening”. Har ni inget organisationsnummer? Det går även bra att ansöka med sitt RF-nummer. Kontakta någon av våra verksamhetsutvecklare för att få hjälp med detta.

När ni har fyllt i ansökan och skickat in protokoll och stadgar behandlas er ansökan av Skolidrottsförbundet samt Riksidrottsförbundet. När ni blivit godkända som medlemmar får ni ett välkomstbrev av er verksamhetsutvecklare hos Skolidrottsförbundet; detta är en bekräftelse på att ni blivit medlemmar och här får ni kortfattad information som är bra att känna till.

Har ni ansökt med ert RF-nummer?
Efter att er ansökan godkänts behöver ni även ansöka om ett organisationsnummer hos skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. När ni fått det, kontakta någon av våra verksamhetsutvecklare för att färdigställa återinträdet.

Medlemskapet behövs exempelvis för att få delta på tävlingar arrangerade av förbundet samt för att få ekonomiskt stöd i form av LOK-stöd och Idrottslyftsmedel. En Skol-IF kan delta i alla Skolidrottsförbundets arrangemang.

Medlemskapet innebär bland annat att alla era medlemmar är försäkrade och att ni kan anmäla lag och tävlande till ex skol-DM och söka LOK-stöd för era aktiviteter och medel från våra andra tillgängliga bidragspotter.

När föreningen blivit medlem i Skolidrottsförbundet ska Skol-IF betala den årliga medlemsavgiften (gäller för kalenderår). Snart efter att föreningen blivit medlem hos förbundet så kommer en faktura till er förening.

Om ni inte redan har det, så passa även på att skaffa ett plus eller bankgirokonto så snart som möjligt, då kan ni hantera era pengar på ett enkelt sätt. Ett plus- eller bankgiro är dessutom obligatoriskt för att kunna ta del av våra bidragspotter samt söka LOK-stöd för era aktiviteter.

Föreningens Idrottonline-sida används för kommunikation mellan föreningen och Skolidrottsförbundet, men också för att föreningen på ett enkelt sätt ska kunna sköta sitt medlemsregister och söka bidrag.

Det är i Idrottonline ni söker LOK-stöd, och medel från våra andra bidragspotter. Här finns även ert medlemsregister som måste fyllas i med medlemmarnas namn och fullständiga personnummer.

Publicerad: 2023-11-22

Senast uppdaterad: 2024-02-07