Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Återstartsstöd

Skol-IF kan söka återstartsstöd för 2024 – 2025

Skolidrottsförbundet har blivit tilldelade ett återstartsstöd som ska hjälpa föreningar att komma på fötter efter pandemin.

Efter en lång tid med restriktioner och en hel del utebliven verksamhet får vi nu möjlighet till ekonomiskt stöd för att aktivt arbeta med att få tillbaka de som av olika anledningar lämnat sin Skolidrottsförening under denna utmanade tid. Återstartstödet kommer att tillämpas på flera delar av vår verksamhet för att på bästa sätt hjälpa Skolidrottsföreningar att återhämta sig.

Stödet ska användas för uppstart av verksamhet och säkerställa att idrotten ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Betonar hur syftet är att idrottsrörelsen förblir minst lika stark efter pandemin som innan pandemin där antalet utövare ökar i de idrotter där antalet utövare minskat under pandemin. Insatser kan vara varierande där troligtvis skapa förutsättningar för ledare i den lokala idrotten blir en viktig pusselbit. Stödet ska vara framåtsyftande.

Publicerad: 2023-07-10

Senast uppdaterad: 2023-11-14