Gå till innehåll
Skåne

Projektbidrag att söka

Projektbidrag att söka

Det finns flera olika bidrag att söka och du kan söka för samma projekt från flera olika bidragsgivare.

Skolidrottsförbundet

Skolidrottsförbundet har flera olika bidrag ni kan söka. Här kan ni söka projektmedel för olika ändamål, det vill säga att bidragen fokuserar på olika teman och ämnen.
För att läsa mer om de olika projektbidragen och för att söka gå in på: https://skolidrott.se/projektstod/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RF-SISU Skåne

Via RF-SISU Skåne kan ni söka medel för att utveckla er skolidrottsförening. Likt Skolidrottsförbundet har RF-SISU Skåne olika potter med bidrag som riktar sig till olika teman.

Vill ni söka härifrån kan ni ta kontakt med er idrottskonsulent från RF-SISU Skåne. Är ni osäkra på vem som är er idrottskonsulent kan ni alltid fråga er föreningsutvecklare så hjälper hen er.

Kommunala bidrag

Gå in på er kommuns hemsida och se om det finns lokala bidrag att söka. I kommuner kan ni via Kultur-och fritidsförvaltningen söka bidrag för att arrangera projekt i sin ort. Har ni svårt att hitta på hemsidan kan ni alltid ringa kommunens växel och fråga om kommunen har projektmedel för föreningar.