Gå till innehåll
Skåne

Projektmedel

ATT SÖKA PROJEKTMEDEL

Vill ni driva projekt inom er skolidrottsförening? Här får ni tips på vad ni ska tänka på inför, under och efter ett projekt samt var ni kan söka bidrag från. Behöver ni vägledning eller stöd i när ni ska skriva projektplan eller lämna in en projektansökan kan ni alltid ta kontakt med er föreningsutvecklare.

Vad ska vi tänka på när vi söker projektmedel?

Tänk på att söka för ett projekt längre fram i tiden, minst tre månader framåt. Att driva ett projekt kräver engagemang under en längre period och när ni ska genomföra det behöver ni ha kvar samma glöd och driv som ni hade när ni skrev ansökan. När ni gjort aktiviteten eller aktiviteterna som ingår i projektet finns det även uppgifter som behöver göras efteråt. Tänk på detta när ni påbörjar er projektansökan.

Innan ansökan

Innan ni börjar skriva ansökan är det viktigt att ni har en idé. Är ni peppade inför att göra något utan att veta exakt vad ni ska göra? Då är det viktigt att ni har en workshop eller träff där när brainstormar fram en idé och därefter kan ni börja skriva en ansökan. För att veta om en idé är tillräckligt genomtänk kan ni ställa er frågorna:

 • Är detta något som är utanför vår ordinarie verksamhet?
 • Kommer detta leda till en positiv utveckling för vår skolidrottsförening?
 • Har vi en tydlig målgrupp?
 • Har vi engagemang nog för att driva och genomföra detta projektet i flera månader?

Svarar ni JA på alla frågor så är ni redo för nästa steg.

Ansökan

Alla bidragsgivare har olika ansökningsblanketter eller portaler. Ibland krävs det att ni skriver ansökan genom deras formulär och ibland krävs det att ni skriver det utifrån i en egen mall. Att skicka in en ansökan är aldrig en garanti att ni får bidraget så påbörja inte projektet förrän ni fått beviljade medel.

I en projektplan ska ni ha med följande rubriker:

 • Projektnamn = vad heter projektet?
 • Projektägare = Vem driver projektet?
 • Bakgrund = varför behövs projektet?
 • Genomförande = hur ska ni genomföra projektet?
 • Tidsplan = vad som ska hända och när det ska ske.
 • Målgrupp= vem vänder sig projektet till?
 • Mål och syfte = vad ska ni uppnå?
 • Budget = vad kommer allt kosta?

Genomförande

Om ni blir beviljade projektmedel är det viktigt att ni följer er projektplan. Om någonting ändras eller förutsättningarna ser annorlunda ut ska ni ta kontakt med era bidragsgivare. Dokumentera genomförandet t ex genom fota och filma från er aktivitet eller sammanställ hur många deltagare.

Efter projektet

När ni har genomfört projektet måste ni slutrapportera. Har ni dokumenterat ordentligt blir slutrapporten lättare att göra. Håll koll på ert sista datum för slutrapport och var noggranna när ni skriver och skickar in. Är slutrapporten inte komplett kan bidragsgivaren kräva tillbaka pengarna för projektet.

Publicerad: 2023-02-03

Senast uppdaterad: 2023-02-03