Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Föreningscheckin 2023 nu öppen

Mellan 1a september till 30e september är föreningschecking öppen för alla skol-IF att besvara.

Föreningscheckin, som numera är Skolidrottsförbundets sätt att samla in redovisning från respektive förening, görs årligen under september månad.

Som medlemsförening i Skolidrottsförbundet och därmed i Riksidrottsförbundet finns några delar föreningen är skyldig att göra. Dessa delar är bland annat att:

  • genomföra stadgeenliga årsmöten
  • betala årlig medlemsavgift
  • ha uppdaterade kontaktuppgifter
  • bedriva den idrottsliga verksamhet som Skolidrottsförbundet har hand om.

I föreningscheckin svarar ni på frågor med svarsalternativ gällande er verksamhet det senaste året. Ni behöver också, genom formuläret på hemsidan, skicka in ert senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, resultat – och balansräkning samt revisionsberättelse (obs: årsmötesprotokoll, resultat - och balansräkning samt revisionsberättelse ska vara signerade).

Föreningscheckin är nu öppen och hittas via knappen nedan.

Publicerad: 2023-09-02

Senast uppdaterad: 2023-09-01