Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Föreningsutbyte - Oscars IF och Skol-IF Östrabo

I februari genomförde Oscars IF en inspirationsresa till Uddevalla där de hälsade på en annan skolidrottsförening; Skol-IF Östrabo. Vi har pratat med Oscars-IF där vi får veta mer om hur utbytet gick, men de delar också med sig av tips och inspiration till andra skol-IF för sina egna framtida utbyten.

  • Vad var det som gjorde att ni ville genomföra ett utbyte med en annan Skol-IF?

För några år sedan när vi låg i startgroparna för att få igång föreningen igen på allvar efter några år med mindre aktivitet fick vi tips av kontakt hos er på förbundet om några andra skolidrottsföreningar i landet som är aktiva och kan vara inspirerande att följa. En av dessa föreningar vi fick tips på var Östrabo skol-IF i Uddevalla. Vi började med att följa dem och de andra föreningarna på instagram och inspirerades av dem via den vägen till en början. Efter ett tag kände vi att vi skulle vilja få en närmare kontakt med någon av föreningarna och beslutade oss för att ta kontakt med föreningen i Uddevalla. Vi träffades först digitalt och därefter planerades en fysisk träff.

Träffen medförde både att vi fick utbyta idéer med varandra men även att vi själva fick möjlighet att komma iväg och lära känna varandra och framförallt få mer tid tillsammans att planera vår verksamhet. Det är svårt att få tid i vardagen med långa skol- och arbetsdagar. Dessa dagar var guld värda på så sätt!

  • Vad var det bästa med utbytet?

Det bästa med utbytet har varit att vi fått inspiration och idéer av varandra och att vi fått lära känna nya härliga människor. Som vi redan nämnt var det en bra möjlighet för oss själva att i en annan miljö få gott om tid att planera vår egen verksamhet och arbeta fram en vision för framtiden.

  • Vad tar ni med er från utbytet?

Vi tar med oss en massa bra tips på hur vi kan arbeta med föreningen och våra aktiviteter utifrån våra förutsättningar. Skolor kan se olika ut och en idé kanske inte är genomförbar på samma sätt på en annan skola utan behöver anpassas utifrån de förutsättningar som råder där. Att komma iväg tillsammans är värdefullt; det är något vi kommer försöka fortsätta med. Det behöver inte vara lika långa resor som denna men vi upplever att det är viktigt för att få energi till att vilja lägga ned kraft på föreningen att få någon form av belöning i form av exempelvis en studieresa som denna. Det ger energi att träffa andra inspirerande människor i inspirerande miljöer och få tid till att umgås med varandra.

  • Har ni något tips till andra Skol-IF som funderar på ett utbyte?

Ta kontakt! Flera skolidrottsföreningar finns att följa på exempelvis instagram; det är inspirerande att följa varandra den vägen och få tips till sin egen förening. Det är även enkelt att ta kontakt med varandra den vägen. Vi hade först ett digitalt möte vilket kan vara en bra start; mycket går att avhandlas även utan en fysisk träff. Om det ändå blir aktuellt med ett fysiskt utbyte är det ett bra tips att ta kontakt med sin lokala RF-SISU-konsulent och/eller kontakt på skolidrottsförbundet om de kan vara behjälpliga på något sätt i form av idéer, ansökningar kring ekonomi osv.

Ett viktigt syfte med vårt utbyte denna gång var också att själva få ett tillfälle till teambuilding och få tid, som är svår att få i vardagen, till att planera vår verksamhet och framtid. Elever som engagerar sig och är viktiga förebilder behöver få uppskattning för vad de gör och ett sådant här utbyte kan vara en form av uppskattning och belöning.

Tack till Oscars IF och Östrabo Skol-IF för att ni delade med er av utbytet på instagram så vi också fick hänga med! Vi hoppas att fler blir inspirerade att göra samma som dem.

Funderar ni på att göra ett utbyte med er förening men vet inte vart ni ska börja? Kontakta er regionala verksamhetsutvecklare så hjälper vi till!

Publicerad: 2024-02-26

Senast uppdaterad: 2024-02-26