Gå till innehåll
Skåne

Klassbakgrund ska inte vara avgörande

Ny forskningsrapport

Forskningsrapporten ”Ungdomars fritidsaktiviteter – Deltagande, möjligheter och konsekvenser” är gjord av en forskargrupp bestående av forskare från Södertörns högskola, Linköpings universitet, Stockholms universitet och Växjö universitet.

Rapporten fokuserar på vad barn och unga får miste om när de hamnar utanför föreningslivet samt hur den strukturella utsattheten även visas i barn och ungas föreningsaktivitet. Siffror visar att barn och unga i utsatta områden har sämre tillgång till organiserad fritid, vilket har stora konsekvenser på barnens fysiska och psykiska hälsa både nu och i framtiden. Förutom avsaknaden av en meningsfull fritid går barn och unga som inte är föreningsaktiva miste om annan nyttig kunskap. Deltagandet i en förening eller organisation bidrar till icke-formellt och informellt lärande som kommer med att de får hamna i nya sociala sammanhäng än skola och hemmet.

Att moverka exkludering på grund av klassbakgrund

Forskningen refererar till hur andra länder jobbar gör att nå ut och inkludera fler unga i samhället. I både USA och Tyskland finns det en stark koppling mellan skolan och fritidsaktiviteter som sker efter skoltid. Likt organisationer och föreningar i USA och Tyskland arbetar Skånes skolidrottsförbund nära med skolans personal, detta för att kunna nå ut till en bredare grupp barn och unga. En Skol-IF är en självständig förening som är frikopplad från skolans verksamhet men för att nå ut till fler barn och unga i närområdet sker aktiviteten oftast i anslutning till skoldagens avslut.

Kostnadsfritt deltagande

— Det var en sorglig överraskning, avsaknaden av organiserade aktiviteter i utsatta områden – där de behövs som mest. På 70- och 80-talet var det civilsamhället som organiserade och finansierade ungdomarnas aktiviteter och uppmuntrade dem att vara med. Föreningarna stod för kostnaderna. I dag är det familjerna som förväntas göra det vilket innebär att de med lägre inkomster inte har möjlighet att låta sina barn ägna sig åt fritidsaktiviteter i samma utsträckning som höginkomsttagare, säger Alireza Behtoui som ingår i forskargruppen.

Vi på Skånes skolidrottsförbund vill motverka att barn och ungas deltagande ska vara beroende av deras socioekonomiska situation. Därför är kostnadsfri medlemsavgift normen i Skåne. Vi vill även öka ungas möjligheter till kvalitativ ledarskapsutbildning och gör detta genom att ha överenskommelser med kommunal verksamhet. I flera olika kommuner har Kultur-och fritidsenheter eller skolor gått in med ekonomiskt stöttning så det blir kostnadsfritt för unga att bli ledare i en Skol-IF och kunna erbjuda gratis aktiviteter för barn.

Arbete framåt

För att kunna arbeta långsiktigt och hållbart driver vi projekt och insatser för att kunna skapa bättre förutsättningar för barn och unga att kunna ta del av en Skol-IF i Skåne. Ett exempel är insatsen Ledare i rörelse som delfinansieras av sparbanksstiftelserna i Skåne.

Länk till artikel: https://www.sh.se/nyheter/forskning/2020-06-01-klassbakgrund-avgorande-for-barns-fritidsaktiviteter-och-valmaende?fbclid=IwAR1DSLu1uNgpq4axorSVDMZzanrhX12ip-wh508wUH9c_oeCE1TGxc7elsQ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2020-06-10

Senast uppdaterad: 2022-12-27