Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Ledarskapsprogrammet

Ledarskapsprogrammet är Skolidrottsförbundets nuvarande längsta och mest djupgående utbildningssteg. I Ledarskapsprogrammet får deltagarna djupare organisationskunskap, insikt och förståelse för inkluderande ledarskap samt projektledning.

 

Ledarskapsprogrammets utbildande del varvas med föreläsningar, övningar, gruppdiskussioner, egenreflektioner samt ett eget arbete med uppgift under programmets gång. De mjuka värden för Ledarskapsprogrammet handlar om att bygga goda relationer deltagarna emellan, använda varandra för inspirations – och erfarenhetsutbyte samt skapa kontaktnät.

Målet med Ledarskapsprogrammet är att ge deltagarna kunskap, verktyg och självförtroende inom områden som berör ledaskapet för att stärkas i rollen som ledare och utveckla sitt personliga ledarskap. Deltagare i programmet kan vara person, 15-20 år, som är aktiv och engagerad i förening eller på SDF-nivå.

Ledarskapsprogrammet genomförs årligen med 10-15 unika deltagare med så stor geografisk spridning som möjligt över landet.

Publicerad: 2022-12-06

Senast uppdaterad: 2022-12-21