Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Ledarskapsprogrammet

Ledarskapsprogrammet är Skolidrottsförbundets längsta och mest djupgående utbildning.

I ledarskapsprogrammet får deltagarna djupare kunskap inom idrottens organisation, projektledning och ungas makt. En röd tråd under hela utbildningen är ett inkluderande och normmedvetet ledarskap.

Ledarskapsprogrammet består av föreläsningar, praktiska övningar, gruppdiskussioner, egenreflektioner samt ett eget längre arbete. Ledarskapsprogrammet bygger även mycket på de mer mjuka värdena som handlar om att bland annat bygga relationer deltagarna emellan, använda varandra för inspirations – och erfarenhetsutbyte samt skapa kontaktnät inom idrotten i stort.

Målet med Ledarskapsprogrammet är att ge deltagarna kunskap, verktyg och självförtroende inom områden som berör ledarskapet för att stärkas i rollen som ledare.

Deltagare i programmet kan vara personer, 15-20 år, som är aktiv och engagerad i förening eller på SDF-nivå. Ledarskapsprogrammet genomförs årligen läsårsvis med 10 unika deltagare med så stor geografisk spridning som möjligt över landet.

Publicerad: 2022-12-06

Senast uppdaterad: 2023-08-30