Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Checklista vid arrangemang

Glöm inte bort utgångspunkten för inkludering vid aktiviteter eller tävlingar.

Inkludering handlar om att de som finns eller vill finnas i vår verksamhet ska känna sig välkomna. Att de känner dig sedda, får ta del av gemenskapen samt känna att de har möjlighet att vara delaktig och kunna påverka utformningen.

 • Är tävlingen/aktiviteten anpassad för att optimera utveckling och glädje för deltagaren?
 • Belönas alla deltagare på något sätt för sitt deltagande?
 • Har utslagning och selektering undvikits vid aktiviteten eller tävlingen?
 • Är er aktivitet/tävling inkluderande, kan alla som vill vara med? Har alla fått frågan?

En viktig del när ni ska anordna arrangemang är att börja i tid. Underskatta aldrig hur lång tid det tar att planera och genomföra ett evenemang. När du ska börja beror såklart på omfattning och storlek. Men ta i när du gör din planering! Många börjar endast någon månad i förväg men ofta är det för lite. Se till att ha minst sex månader på dig om du vill få till ett riktigt bra arrangemang.

Boka in ett datum för utvärdering redan i planeringsstadiet med funktionärer och ansvariga så att alla har möjlighet att planera in det i god tid. Utvärdering är viktigt, prioritera inte bort det. Skriv anteckningar och forma en plan för aktiviteten så har ni en färdig projektplan till nästa gång arrangemanget ska genomföras.

Tänk över vad ni vill uppnå med arrangemanget, hur vill ni att de som anmäler sig ska uppleva ert arrangemang? Det är viktigt att tänka igenom syftet med ett arrangemang innan.

Läs i tävlingshandboken vilka tävlingsbestämmelser som gäller för Skolidrottsförbundets så att ni är medvetna om vad som gäller när ni arrangerar en aktivitet eller tävling.


Planering

 • Bilda en projektgrupp som ansvarar för aktiviteten/tävlingen.
 • Skapa ett gemensamt dokument som alla kan komma åt där det tydligt framgår vilka personer som ingår i projektgruppen, vem som ansvarar för vad samt allas telefonnummer och mailadresser. Gör en projektplan.
 • När ska aktiviteten/tävlingen vara? När under året passar det bäst att arrangera den aktivitet ni har planerat? När på dagen är bäst? Scanna av läget med andra arrangemang i ert distrikt så att era arrangemang inte krockar. Även andra evenemang som lov, semester, VM, OS osv. kan påverka anmälningsläget.
 • Var ska aktiviteten/tävlingen vara? Inomhus, utomhus. Vilken lokal passar för ändamålet? Är lokalen ledig? Vilken typ av utrustning behövs?
 • Vem ansvarar för vad? Vem/vilka ska bjudas in? Vem ska inbjudan skickas till? Vem/vilka ska vara funktionärer?
 • Hur ska aktiviteten/tävlingen genomföras?
 • Hur ska inbjudningarna skickas?
 • Gör en ekonomisk kalkyl för aktiviteten/tävlingen. Fundera över intäkter och utgifter som är kopplade till arrangemanget och gör en preliminär kalkyl.
  • Intäkter såsom exempelvis: anmälningsavgifter, kioskförsäljning
  • Kostnader såsom exempelvis: Lokal/plan, inköp av material, eventuella priser, domarkostnader, funktionärer m.m.
 • Skicka ut inbjudan till skolidrottsföreningarna i god tid och förbered gärna för att skicka ut en påminnelse. Sätt datum för när sista anmälningsdagen är och när en påminnelse passar bäst att skicka utifrån det datumet. Påminn föreningarna redan i inbjudan att de behöver ha betalt sin årsavgift till förbundet för att få delta på aktiviteter och tävlingar i förbundets regi.
 • Ordna funktionärer så att det finns tillräckligt med personer på plats under hela arrangemanget och på alla platser där det finns behov.
 • Beställ priser till alla deltagare om det ska delas ut något. Detta ska göras i god tid så att det inte blir några problem. Beställ alltid några extra så att det finns om fler deltagare tillkommer. Info om webbshop finns i tävlingshandboken.
 • Se över säkerheten där ni ska vara. Vilka utrymningsvägar finns vid eventuell brand? Vart finns brandfiltar och brandsläckare? Skapa en säkerhetsrutin som alla funktionärer känner till vid en eventuell brand eller skada. Vart ska ambulansen åka för att komma nära vid ett olycksfall? Finns det en sjukvårdslåda/första förbandslåda?
 • Ha koll på försäkringsavtal. För att få ta del av Folksams föreningsförsäkring måste alla deltagare vara medlemmar i den Skol-IF som de är aktiva i. Skol-IF måste vara medlemmar i Skolidrottsförbundet. Info om försäkring finns under riktlinjer i tävlingshandboken.
 • Kontrollera att anmälda skolidrottsföreningar har betalt sin årsavgift till förbundet.

Publicerad: 2022-11-03

Senast uppdaterad: 2022-12-27