Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Startar: 30/9 00:00

Slutar: 30/9 00:00

Sista dag för föreningscheckin

Idag, 30e september, är sista dagen för föreningscheckin.

Som medlemsförening i Skolidrottsförbundet och därmed i Riksidrottsförbundet finns några delar föreningen är skyldig att göra. Dessa delar är bland annat att:

  • genomföra stadgeenliga årsmöten
  • betala årlig medlemsavgift
  • ha uppdaterade kontaktuppgifter
  • bedriva den idrottsliga verksamhet som Skolidrottsförbundet har hand om.

I föreningscheckin svarar ni på frågor med svarsalternativ gällande er verksamhet det senaste året. Ni behöver också, genom formuläret på hemsidan, skicka in ert senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, resultat – och balansräkning samt revisionsberättelse (obs: årsmötesprotokoll, resultat - och balansräkning samt revisionsberättelse ska vara signerade).

Startar: 30/9 00:00

Slutar: 30/9 00:00