Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Viktor Morian

Kommunikations- och eventkoordinator

E-post: viktor.morian@skolidrott.se
Tel: 08-699 65 09

Motionera

Här har du möjlighet att skicka in din motion till förbundsmötet 2024. Motioner till förbundsmötet ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 30 november året före förbundsmötet.

Rätt att lämna en motion har förbundets SDF samt godkända skol-IF. Berört SDF ska få tillfälle att yttra sig över en motion från en av SDF:ets skol-IF. När handlingarna inför förbundsmötet skickas ut ska alla motioner ha med ett förslag till beslut från förbundsstyrelsen.

Att skriva en motion

Nedan finns ett forumlär utformat för att göra det så smidigt för dig/er som vill skicka in en motion till förbundsmötet 2024. Motionen sänds till förbundskansliet som sedan ställer den till förbundsstyrelsen.

Några saker som kan vara bra att tänka på vid motionering:

Vilka förändringar eller förbättringar vill du se? Vad är ditt mål? Låt era personliga erfarenheter och tankar vara er utgångspunkt när ni skapar en motion.

När ni formulerar er motivering eller bakgrund till motionen, försök att vara koncis och precis. Fler ord betyder inte alltid starkare argument. Tänk på att andra ska kunna förstå och ta till sig dina argument och förslag på ett enkelt sätt. En vanlig fråga som kan uppstå vid läsning av en motion är vad motionären verkligen vill uppnå. Var tydlig med vad ni vill åstadkomma med motionen och vilken förändring ni strävar efter.

Motionen består av det som kallas "att-sats". Dessa används för att i punktform beskriva vilka beslut ni anser bör fattas, där beslut tas för varje punkt separat. Att-satserna behöver vara korta och koncisa, där det ska framgå exakt vilka beslut ni vill ska tas. Försök hålla att-satserna till cirka en mening kort.

Önskar ni hjälp, bollplank eller stöttning i att skriva motioner? Kontakta din verksamhetsutvecklare!

Sista dag för motionering: 30 november 2023.

Motionera

Det är inte tillåtet att motionera längre. Sista dag för motionering var den 30 november klockan 23.59.

Publicerad: 2023-10-16

Senast uppdaterad: 2024-01-15