Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

IdrottOnline

Idrottonline är svensk idrotts gemensamma system för kommunikation och administration. På Idrottonline har ni som förening era kontaktuppgifter, ni närvaroregistrerar era aktiviteter samt att ni ansöker om LOK-stöd och andra ekonomiska bidrag. På Idrottonline kan ni också föra ert medlemsregister.

 

Kontaktuppgifter

För att vi ska kunna komma i kontakt med er förening, för att ni ska få relevant information samt att ni kan få rätt stöd för utveckling är det viktigt att ni har uppdaterade kontaktuppgifter på er Idrottonline-sida. Det är därför viktigt att ni uppdaterar om någon ansvarig i föreningen slutar.

Ni uppdaterar era kontaktuppgifter genom att logga in på Idrottonline och därefter Administration i topmenyn -> Organisationsinfo i menyn till vänster. Kontaktuppgifter uppdateras under fliken Kontaktinformation. Det är även under denna flik ni uppdaterar era faktureringsuppgifter.

 

Närvaroregistrering

Via Idrottonline kan ni i förväg lägga upp era kommande aktiviteter under terminen samt lägga in anmälda medlemmar i rätt aktivitet. Detta gör att ni enkelt under aktiviteten kan närvaroregistrera direkt. Mer info finns här: https://idrottonline.se/Funktioner/Aktivitet/ Länk till annan webbplats.

Tips! Idrottonline har även en app (LOK-registrering) som gör det lättare för er att lägga upp nya aktiviteter och lägga in medlemmar i dessa. Mer info om appen här: https://idrottonline.se/Funktioner/LOKrapportering/ Länk till annan webbplats.

QR-kod till appen AppStore: https://apps.apple.com/se/app/lok-registrering/id1511728359 Länk till annan webbplats.

GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=se.idrottonline.attendance&hl=sv&gl=US&pli=1 Länk till annan webbplats.

 

LOK-stöd

LOK-stöd är ett ekonomiskt stöd som ni som Skol-IF kan ansöka om för att ni håller i fysiska aktiviteter. LOK-stöd för statligt lokalt aktivitetsstöd och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns).

Ni ansöker om LOK-stöd i Idrottonline två gånger per år – 25 februari och 25 augusti. Ansökan avser aktiviteterna ni hade förgående termin. Mer info om LOK-stödet och ansökan hittar du här: https://www.rf.se/bidrag-och-stod/lok-stod Länk till annan webbplats.

 

Idrottsmedel

På Idrottonline kan ni ansöka om bidrag för att genomföra projekt och andra satsningar i föreningen. Detta gör ni genom att klicka in på menyfliken Idrottsmedel i topmenyn. Mer info hittar du här: https://use-skolidrott.sitevision-cloud.se/for-skol-if/ansok-om-bidrag/projektstod Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2022-11-04

Senast uppdaterad: 2022-12-21