Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Rollbeskrivning

Att utbilda, företräda och leda Skol-IF är SDF:ens huvudsakliga uppdrag. I SDF:ens egenskap av medlemsorgan i Skolidrottsförbundet följer också några uppgifter för att säkerställa den demokratiska processen i förbundets organ.


SDF:et är en ideell organisation som därmed lyder under de bestämmelser som framgår av dess stadgar. De ska också, enligt § 33 i Skolidrottsförbundets stadgar, arbeta i enlighet med förbundets ändamål samt förbundsmötets och förbundsstyrelsens beslut.

Här kan ni läsa SDF:ens rollbeskrivning samt information om de ekonomiska stödformerna i sin helhet:

Publicerad: 2022-11-08

Senast uppdaterad: 2023-01-08