Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Lokala inspirationsforum

Ett sätt att skapa mer engagemang är att bjuda in Skol-IF till lokala inspirationsforum. Här är några tips på vägen:

  • Välj tema för röd tråd genom träffen.
  • Om gästföreläsare är på plats – koppla föreläsningen till temat.
  • Ta hjälp av föreningarna! Sprid goda exempel genom föreningarna. Låt föreningarna inspirera varandra. Om någon förening är väldigt stark i en punkt, låt de dela med sig!
  • Workshops för att vara kreativa. Utgå från samma tema men låt det också vara en tydlig process för deltagarna. Vad får de med sig och hur tar de det vidare? Handfasta tips att ta med hem!

Publicerad: 2022-11-08

Senast uppdaterad: 2023-01-08