Gå till innehåll
Skåne

Samverkan för riktade insatser

Samverkan med kommuner

För att skapa lika förutsättningar för barn och unga att kunna ta del av all verksamhet som förbundet erbjuder har vi riktade satsningar. Detta görs i en samverkan med kommuners kultur- och fritidsförvaltning, skolor eller andra aktörer. För tillfället finns riktade insatser åt föreningar i Bjuv, Hörby, Lomma, Lund, Malmö, Svedala, Vellinge, Ystad, Helsingborg, Östra Göinge, Åstorp, Örkelljunga och Eslöv.

Varför gå in i samverkan för riktade insatser med Skolidrottsförbundet i Skåne?

Att starta en skol-IF är helt kostnadsfritt och Skolidrottsförbundet finns tillgängliga som stöd i denna process. Däremot har en skol-IF lite andra utmaningar än en annan idrottsförening då en skol-IF är barn och ungas egna förening. Då det ställs samma krav på en skol-IF som på alla andra föreningen så krävs det oftast ett närmre stöd och mycket utbildning för de unga som driver föreningen och leder aktiviteterna. Av den anledning erbjuder Skolidrottsförbundet i Skåne samverkan för riktade insatser som bekostar utbildningar och det extra stöd som föreningarna behöver. För att inte exkludera unga på grund av socioekonomisk statur eller bristande förkunskap om föreningslivet har flera aktörer, bland annat kommuners kultur- och fritidsförvaltning, skolor och RF-SISU Skåne, valt att gå in i samverkan för riktade insatser med Skolidrottsförbundet i Skåne.

Vill ni också ingå en samverkan för riktade insatser med Skolidrottsförbundet i Skåne?

Kontakta verksamhetsledare, Ted Åhs på ted.ahs@skolidrott.se alt 0760-28 57 53

Referenser:
Malin Eggertz Forsmark, avdelningschef Fritidsförvaltningen, Malmö
malin.eggertzforsmark@malmo.se
073-424 97 59

Tomas Djurfeldt, områdeschef Kultur & Fritid, Svedala
tomas.djurfeldt@svedala.se
040- 626 82 46

Marcus Kulle, förvaltningschef Kultur- fritid- & utbildningsförvaltningen, Hörby
marcus.kulle@horby.se
041-537 81 30

Tomas Strand, rektor Stenkulaskolan, Malmö
tomas.strand@malmo.se
076-627 80 74

Camilla Jensen, förstapedagog/fritids/PFU Mellanhedens skol-IF, Malmö
camilla.jensen@malmo.se
073-251 49 21

Lin Armstrong, idrottslärare/PFU Söderkulla skol-IF, Malmö
lin.armstrong@malmo.se
070-981 36 31