Gå till innehåll
Skåne

Avslutade projekt

Främjade arbete för ungas psykiska hälsa kopplat till Covid-19
Samverkanspart: Region Skåne

Syftet med insatserna är att ta vara på den plattform av unga ledare som är aktiva inom en skol-IF i Skåne och att inte låta isolering och andra effekter av Covid-19 drabba verksamheten. Genom vissa åtgärder vill vi skapa tillfälliga lösningar på de utmaningar som uppkommit på grund av Covid-19. Skolidrottsförbundet i Skånes verksamhet arbetar främjande med ungas psykiska hälsa och vill i dessa tider arbeta mer operativt och lösningsfokuserad då vi når ut till en stor grupp unga i Skåne. Insatserna vi söker bidrag för är direkta åtgärder på utmaningar som kommit till följd av Covid-19.