Gå till innehåll
Skåne

Projekt

Vi på Skolidrottsförbundet i Skåne ser positivt på projekt och vi söker ständigt nya lösningar som kan utveckla och förbättra vår verksamhet. Idag har vi igång flera olika projekt, vissa driver vi själva och i vissa projekt finns vi med som samverkansparter.

Projekt som är igång

Allas vår skol-IF 2.0
Samverkanspart: RF-SISU Skåne och Kungliga patriotiska sällskapet.

En skol-IF ska vara tillgänglig för alla, oavsett rörlighet och kommunikationsförmåga. Detta är något vi inom Skolidrottsförbundet i Skåne vill bli bättre på och har därför startat projekt “Allas vår skol-IF”. Projektet syftar till att ledarna i en skol-IF ska få ökad kunskap om hur de kan anpassa sin verksamhet och skapa ett förhållningssätt som inkluderar medlemmar med funktionsvariationer. Målet är att erbjuda kunskapshöjande insatser för ledare i en skol-IF i Skåne och skapa verksamheter som inkluderar barn med funktionsvariationer, både separatistiska forum och ordinarie verksamhet.

Hela Skånes unga ledare
Samverkanspart: Sparbanken Skåne och stiftelsen Gripen

Projekt Hela Skånes unga ledare är ett projekt vi gör i samverkan med sparbanksstiftelserna i Skåne. Syftet är att stärka barn och ungas rätt till rörelseglädje inom breddidrott och få kunskap om ledarskap. För att göra detta möjligt ska vi inom projektet arbeta uppsökande och i nära kontakt med utbildningsförvaltning och kultur-och fritidsenheten i respektive kommun. Det övergripande målet är att stärka arbetet med kommunernas skolidrottsföreningar genom att implementera den samverkansmodell som finns i andra kommuner i Skåne.

Ungt ledarskap på riktigt- en handbok för unga ordföranden
Samverkanspart: Konungens 90-års fond

Projekt Ungt ledarskap på riktigt syftar till att stärka ungas position inom den ideella sektorn. Det övergripande målet är att ta fram en handbok som ska fungera som ett hjälpmedel för unga ordförande och genom träffar ska vi kartlägga behov och skapa en handbok utifrån dessa.

Vi är Malmö
Samverkanspart: Stiftelsen Trolle och Hervanders donationer

Projekt Vi i Malmö syftar till att stärka ungas position inom den ideella sektorn. Projektet är en främjande insats för unga och ska fungera som ett verktyg som motverkar utanförskap och missbruk. inom projektet ska unga ledare i skolidrottsföreningar få möjlighet att bredda sitt sociala nätverk, få möjlighet till motiverande insatser samt få ökad kunskap om både personlig och kollektiv utveckling. Under projektets gång ska befintliga insatser stärkas och utvecklas i Malmö-föreningarna för att ha en större och mer långvarig effekt.

Rörelsesatsningen i skolan + skol-IF
Samverkanspart: RF/SISU Skåne

Alltför många barn och unga sitter stilla. Riksidrottsförbundet har därför med start 2018 fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Detta går i linje med Skolidrottsförbundets verksamhetsinriktning och för att ta vara på varandras kunskap och nätverk har vi ingått ett samarbete med Rörelsesatsningen i Skåne.

Idéburna organisationer för att främja psykisk hälsa hos unga
Samverkanspart: Region Skåne

Med stöd från Region Skåne har vi fått bidrag för att utveckla och utöka vårt utbildningskoncept. Vi ser vårt utbildningskoncept som ett främjande verktyg för ungas psykiska hälsa och tack vare detta stöd kan vi tillsätta en utbildningsansvarig som ska samordna och utveckla vårt utbildningskoncept.

Publicerad: 2023-02-03

Senast uppdaterad: 2023-03-22