Skolidrottsförbundet i Skånes verksamhetsidé är att låta barn och unga ta ansvar för sin egen organisation och verksamhet. I intressanta och spännande aktiviteter som leds av unga läggs grunden för god hälsa och demokratiska värderingar. I vår verksamhet arbetar vi med att stötta ungdomsledare i skolidrottsföreningar genom en stor variation av utbildningar och pedagogiskt stöd, både till ungdomsledare och den personal som arbetar med dem.

Kontakt

Skolidrottsförbundet i Skåne
Norra Vallgatan 20
211 25 Malmö

0760-28 57 53
skane@skolidrott.se

Org nr: 846001-7596

Hitta oss i sociala medier