Gå till innehåll
Dalarna

Wåghällsstipendiet 2022

Sedan 1983 har Dagmar och Bertil Wåghäll utdelat årliga stipendier till länets högstadie- och gymnasieelever. Sedan flera år tillbaka kan även ungdomar studerande vid högskola inom eller utom länet söka stipendiet. Hittills har över 245.000 kronor därigenom kommit elevstipendiater till del. Årets stipendium är på 5.000 kr och kommer att tilldelas den elev som fondens styrelse utser. Utdelningen sker i februari 2023.

Villkor

Villkoren är: Vederbörande ska vara ett FÖREDÖME för sina kamrater, dvs en bra medmänniska, sköta sina studier väl och verkat som ledare. Även socialt arbete är meriterande. Stipendiet är främst avsett för elev som ”är på väg uppåt” och inte redan erhåller mer omfattande stöd från enskilda organisationer. Mottagare av Wåghälls stipendiet ska vara född 2008 eller tidigare.

Sedan 1992 är det Dalarnas Skolidrottsförbund som förser fondens styrelse med bedömningsunderlag och också förordar kandidater. Var därför vänliga och sprid kännedom om stipendiet inom skolidrottsföreningen och skolan i övrigt samt skicka kandidatförslag till adressen nedan.

Vi måste ha era kandidatförslag tillhanda SENAST 18 december 2022. I ansökan ska klart framgå:

  • Sökandes namn
  • Personnummer
  • Mobilnummer samt mailadress
  • Klass/Program och skola
  • Kort personbeskrivning samt foto
  • Meriter
  • Planerad användning av stipendiet
  • Ev. Uppgiftslämnares namn och kontaktadress om inte den sökande själv skriver ansökan, vilket är en merit i sig

Vidare upplysningar lämnas på tel 070 6697357, Yvonne Hagström Theander OBS! Ansökan skickas digitalt till: Y_hagthe@hotmail Välkomna med anmälan! Vänliga Hälsningar Yvonne Hagström Theander Sammankallande i Stipendiegruppen, Skola och utbildning för Wåghälls stipendiet, Dalarnas skolidrottsförbund

 Denna information hittar du som pdf här. Pdf, 122.7 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Publicerad: 2022-11-16

Senast uppdaterad: 2022-11-25