Gå till innehåll
Dalarna

VI INLEDER SAMARBETE MED DALARNAS FÖRSÄKRINGSBOLAG

Nu lanserar vi STARK

Följande artikel är tagen från annonsbladet:

SAMARBETE SKA GE FLER AKTIVA BARN OCH UNGA

Skol IF-aktivitet

Skol-IF aktivitet.
Foto: Dalarnas försäkringsbolag

Dalarnas Försäkringsbolag har inlett ett samarbete med Dalarnas Skolidrottsförbund.

Med sina lokala Skol IF-föreningar runt om i länet fyller de en viktig funktion som komplement till det vanliga föreningslivet, då de når barn och ungdomar som inte är aktiva i någon idrottsförening.
– Vi har från tid till annan fått in ansökningar om sponsring från enskilda skolidrottsföreningar. Under våren fick vi kontakt med Dalarnas Skolidrottsförbund som gav oss en bra bild av verksamheterna runt om i länet, berättar Per-Ove Nordahl, sponsringsansvarig på Dalarnas Försäkringsbolag.

Totalt finns det idag 87 lokala Skol IF-föreningar i Dalarna som dagligen aktiverar tusentals barn och ungdomar. Det handlar om aktiviteter på raster och efter skoldagens slut, men även på kvällar och helger.
– Det är ungdomarna själva som driver de lokala Skol IF-föreningarna från lågstadiet upp till gymnasiet. De bidrar till att få fler att testa olika idrotter och aktiviteter, därmed kommer fler i rörelse. Aktiviteterna är och skall vara gratis för barnen. Därför betyder det här samarbetet med Dalarnas Försäkringsbolag otroligt mycket för oss och alla elever ute på skolorna, berättar Vinita Roth, verksam inom styrelsen för Dalarnas Skolidrottsförbund.

Dalarnas Försäkringsbolag stödjer närmare 200 ideella föreningar i Dalarna varje år och 2019 uppgick stödet till länets föreningar till 3,7 miljoner kronor.
– Alla föreningar i länet har möjlighet att ansöka om sponsring via ett formulär på vår hemsida, berättar Per-Ove Nordahl.
För Dalarnas Skolidrottsförbund betyder stödet att man kan hjälpa till och attrahera fler skolor att starta lokala Skol IF- föreningar och därmed utöka antalet aktiviteter som sätter Dalarnas barn och ungdomar i rörelse.
– Med detta som utgångspunkt beslutade vi att stödja förbundet som i sin tur kan fördela medlen utifrån de enskilda föreningarnas behov och aktivitetsnivå, säger Per-Ove Nordahl.

Dalarnas Försäkringsbolag och Dalarnas Skolidrottsförbund kommer löpande att stämma av hur och var stödet gör bäst nytta, samt även vilken typ av aktiviteter som är mest frekventa. Allt för att stödet ska landa rätt och nå de barn och ungdomar som mest behöver det.
– Vi känner verkligen att vi med det här samarbetet når fler unga som får möjlighet till en aktiv fritid, till nytta för både individen och samhället, avslutar Per-Ove Nordahl.

Publicerad: 2020-11-07

Senast uppdaterad: 2023-02-09