Hoppa till sidans innehåll

Varför en tävlingshandbok?


Det här är Skolidrottsförbundets handbok som ska användas som ett vägledande verktyg vid arrangemang och tävlingar som anordnas av vårt gemensamma förbund. Handboken är framtagen av representanter från SDF.

All aktivitet som bedrivs inom vårt gemensamma förbund på såväl föreningsnivå som på SDF nivå ska följa förbundets fyra punkter:


Skolidrottsförbundet är ett fleridrottsförbund som inte är begränsat till någon speciell idrott. Det organiseras av skolidrottsföreningarnas medlemmar som utövar de idrotts- och friluftsaktiviteter de kommer överens om. Vi vill erbjuda barn och unga livskvalitet, trivsel, gemenskap, glädje och hälsa och skapa möjligheter till ungdomsinflytande. Skolidrottsförbundet vill med vår verksamhet bidra till att skapa idrottsglädje som varar hela livet, för alla. 

Tävlingsformen inom Skolidrottsförbundet har varit relativt konstant under förbundets drygt 100 åriga historia. Flera gånger har röster förespråkat att det traditionella tävlandet inom förbundet borde läggas ned. 2018 tog förbundet ett stort steg framåt genom sitt beslut om förändring av tävlingsmodellen. Ett beslut som finner stort stöd i idrottsrörelsens strategi 2025 som innebär förändringsarbete för alla 71 förbund. I och med strategi 2025 håller idrottsrörelsen på att förändras. Förbunden har enats om en gemensam vision för framtiden och hela tiden tar föreningar och förbund nya spännande initiativ. Varje dag tar vi steg på resan mot en mer nyfiken och välkomnande idrott med fokus på utveckling som gör att fler barn och unga hittar rörelseglädje och blir motiverade att hålla igång hela livet.

Fem utvecklingsresor har av svensk idrott arbetats fram för att nå målen i strategi 2025.

  • En ny syn på träning och tävling
  • Den moderna föreningen
  • Inkluderande idrott för alla
  • Jämställdhet för en framgångsrik idrott
  • Ett stärkt ledarskap

Två av dessa fem utvecklingsresor är direkt knutna till Skolidrottsförbundets tävlingsutredning och processen kring en ny tävlingshandbok.

Vad har lagt grunden till tävlingshandboken?

I Skövde 2015 på SDF konferensen kom ca. 60 personer överens om att tävling inom vårt gemensamma förbund ska vara lokal, breddinriktad och inkluderande.

På förbundsmötet i Växjö 2018 beslutades det att tävling inom förbundet får bedrivas enligt traditionellt sätt där segrare utses men att det även ska utses vinnare i andra kategorier, exempelvis fair-play, bästa utklädnad, bästa hejarklack, Vi kan brytalagindelningens traditionella mönster och gör lag med mixade deltagare för att skapa möjlighet för alla oavsett könsidentitet, etnisk bakgrund och funktionsnedsättning att känna sig välkomna och inkluderade i våra aktiviteter och tävlingar. Tävlingar ska ske lokalt för att hålla ned resekostnader och göra våra aktiviteter tillgängliga för alla oavsett resurser och förutsättningar. Benämningen skol-DM behålls. En gemensam tävlingshandbok med gemensamma riktlinjer tas fram och börjar gälla från 2019. SDF ska arbeta som en stödjande instans för skol-IF vid arrangemang, aktiviteter och tävlingar. Det beslutades även att skol-SM läggs ned.

SDF med i processen att ta fram en tävlingshandbok.

En processgrupp bestående av personer från olika SDF i landet började arbeta med en ny tävlingshandbok i juni 2018.  Deltagarna i processgruppen ska representera olika delar av landet då förutsättningarna för förbundets verksamhet kan se annorlunda ut från norr till söder.

Då Skolidrottsförbundet är ett fleridrottsförbund som inte har några krav på att bygga elitverksamhet och utveckla talanger såsom många andra förbund har, kom processgruppen fram till att anledning till att tävla inom Skolidrottsförbundet i första hand är för de sociala och fysiska aspekterna.

Processgruppen fick gemensamt arbeta fram fem grundprinciper som ska ligga till grund för all tävling inom vårt gemensamma förbund:

  • Att anpassa tävlingen för målgruppen är viktigt för att optimera utveckling och glädje, ge rätt nivå på utmaning och behålla idrottaren.
  • Att alla utövare belönas och uppmärksammas för sitt deltagande.
  • Resandet sker i största möjliga mån inom det egna distriktet/kretsen.
  • Selektering och utslagning undviks.
  • Alternativa och varierande tävlingsformer eftersträvas.

Uppdaterad: 04 DEC 2018 10:45 Skribent: Mattias Wihlgaard
Epost: This is a mailto linkSyftet med tävlingshandboken är att skapa en tydlighet kring vilka riktlinjer och bestämmelser som gäller i vårt gemensamma förbund vid aktiviteter och tävlingar. Tävlingshandboken presenterar hur Skol- IF ska arrangera aktiviteter och tävlingar i enligt med förbundets fyra punkter. Målet är att ge fler barn och unga möjlighet till rörelse och aktivitet i sin skolidrottsförening.

Postadress:
Svenska Skolidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000, 086996501
E-post: This is a mailto link