Hoppa till sidans innehåll

Tävlingsbestämmelser


 

Tävlingsbestämmelser för aktiviteter och tävlingar inom Skolidrottsförbundet.

I Januari ersätts dessa av Skolidrottsförbundets nya tävlingshandbok.

 

1.  Tävlingarna är öppna för elever vid gymnasieskolor och grundskolor och med dessa jämställda skolor, under förutsättning att skolans idrottsförening är ansluten till Svenska Skolidrottsförbundet samt att deltagarna i lag eller i individuella grenar är medlemmar i den aktuella Skolidrottsföreningen samt att dessa även är inlagda i det webbaserade medlemsregistret Idrott Online. I det fall en tävlande saknar en ansluten Skolidrottsförening på den skola där eleven går har eleven rätt att delta i tävlingen om eleven är medlem i en annan skolas Skolidrottsförening om det gäller en individuell idrott eller gren.

 

2. En spelare i  får endast delta i ett lag per idrott. Vid överträdelser mot denna bestämmelse riskerar de aktuella lagen att uteslutas.

 

3. För att få delta i KM och DM måste man vara medlem i en av Svenska Skolidrottsförbundet godkänd skolidrottsförening (Skol-IF). Alla tävlande skall därför vara inskrivna i Skolidrottsföreningens medlemsregister på det webbaserade systemet Idrott Online. Elever som inte är inskrivna i Idrott Online tillåts inte att delta.

 

4. Skol-IF som ej erlagt föreskriven årsavgift eller fullgjort sina skyldigheter till Svenska Skolidrottsförbundet har ej rätt att anmäla sig.Skyldigheter är erlagd årsavgift och ifyllt medlemsregister i det webbaserade systemet Idrott Online.

 

5. Tävlande måste ovillkorligen anmälas i den åldersklass hon/han tillhör. Dispens medges ej. Överträdelse beivras enligt RF:s stadgar. Tävlande i lag får delta i en högre åldersklass om ej start sker i annan klass.

 

6. Deltagare i lag skall vara elever i samma skola. Om elev under skolåret byter skola, representeras sedan den skol-IF på vilken skola hon/han går. Dispens kan ges från Svenska Skolidrottsförbundet i undantagsfall. Deltagare i lag ska vara av samma kön, undantaget mixlag. (Tjejer får därmed inte spela med killar och tvärtom).

 

7. Vid färre än tio anmälda lag har Svenska Skolidrottsförbundets tävlingsgrupp rätt att besluta om turneringen ska spelas eller ställas in.

 

8. Ett skol-IF får anmäla fler lag i lagsporter.

 

9. Tävlingsregler: I första hand gäller respektive specialidrottsförbunds tävlingsregler, kompletterade med Svenska Skolidrottsförbundets tävlingsregler / tävlingsbestämmelser eller i vissa fall Särskilda tävlingsbestämmelser.

 

10. Tävlingar ska ovillkorligen spelas i en anda av fair play och kamratlighet. Om så ej sker eller om annat felaktigt inträffar, skall protest inlämnas till Skolidrottsförbundets Disciplinkommité senast påföljande vardag via mejl med bild på kvitto på inbetald protestavgift (200 kr). Avgiften återfås vid protestens godkännande.

11. Skol-IF skall till de olika tävlingarna sända med minst 1 myndig ansvarig ledare för ungdomarna.

 

12. Deltagande i lagspel, kan innebära att man ålägges arrangörskap i poolspel samt tillsättande av utbildade funktionärer/domare. Hemmalaget ansvarar för att uppvärmnings- och matchredskap, till exempel bollar för uppvärmning finns tillgängliga för samtliga lag. Något om planer storlek.

 

14. Alla som anmäler sig till tävlingar / lagspel deltar automatiskt i kostnadsfördelningen från start. Resa, domare, plan och hall och eventuell logi. Hemmalaget ansvarar alltid för kostnadsfördelning.

 

För ytterligare information kontakta:

Tävlingskonsulent: Åsa Berg. This is a mailto link

 

 

 

 

Uppdaterad: 03 OKT 2017 14:44 Skribent: Johan Sandler


08-699 60 00

This is a mailto link


Postadress
Skolidrottsförbundet
Box 11016 
100 61 Stockholm

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress:
Svenska Skolidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000, 086996501
E-post: This is a mailto link